ประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี พ.ศ.2561 (COE2018)

27 สิงหาคม 2561
514

ในระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2561 ในประเทศไทย ณ ห้องประชุม The Suite ชั้น ๓ โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อที่ 1 ในประเด็นเรื่อง Competition analysis in digital application environment เป็นระยะเวลา 4 วัน ในระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2561 ในประเทศไทย ณ ห้องประชุม The Suite ชั้น ๓ โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ

การจัดประชุมเป็นไปตามโครงการความร่วมมือในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแล
Asia – Pacific ระหว่างสำนักงาน กสทช. และ ITU ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี พ.ศ.2561
จะเป็นกลไกสำคัญของสำนักงาน กสทช. ในการปฏิบัติตามแผนงานด้านการพัฒนาโทรคมนาคมภายใต้กรอบของ Dubai Declaration และยังเป็นความร่วมมือในระดับสากลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย และประเทศกำลังพัฒนาภายในภูมิภาค

รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อาทิ Digital Ledger Technologies หรือ Blockchain ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน สอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันประเทศไทยให้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณ Ashish โทร. 02-575-0055 หรือที่เว็บไซต์ https://www.itu.int

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

คุณปาริชาติ  สุวรรณ์ (ปุ้ม)  มือถือ 081-668-9239 อีเมล์: paricharts@corepeak.com

คุณพีรณัฐ วงศ์ชัยสัมฤทธิ์ (โม่) มือถือ 087-700-1452 อีเมล์: peeranutw@corepeak.com

แชร์ข่าว :
Tags: