ธนาคารแห่ง สปป.ลาว ศึกษางาน บสย.

17 สิงหาคม 2561
729

ร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้การค้ำประกันสินเชื่อในบริบทของประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลเป็นแนวทางพัฒนาต่อยอดระบบการค้ำประกันสินเชื่อใน สปป.ลาว

                          

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะผู้แทน บสย. ต้อนรับ นางสาวพรรณพิลาส เรืองวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ Mr. Sithong Chanthasouk, Deputy Director of Legal Division ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะผู้แทน โดยมีนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้การค้ำประกันสินเชื่อในบริบทของประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลเป็นแนวทางพัฒนาต่อยอดระบบการค้ำประกันสินเชื่อใน สปป. ลาว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ บสย. สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

 

 

 

 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม                             

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2890-9999

ชนิญญา สันสมภาค  081-860-7477 chaninya@tcg.or.th                www.tcg.or.th

ศรัญยู ตันติเสรี 091-771-2885           saranyu@tcg.or.th                   www.facebook.com/tcg.or.th

วิขุดา ก้องกีรติ  089-605-9870           wichuda@tcg.or.th                                             

 

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All