เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน บรรยายพิเศษ ที่ศศินทร์

14 สิงหาคม 2561
396

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การริเริ่มเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม: ผลกระทบต่อประเทศไทย”

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การริเริ่มเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม: ผลกระทบต่อประเทศไทย”(Belt and Road Initiative: Implications for Thailand) ได้รับเกียรติจาก นายกวน มู (Guan Mu ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย (ที่ 6 จากซ้าย) บรรยายในหัวข้อดังกล่าว โดยมีนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ (ที่ 7 จากซ้าย)  และศาสตราจารย์ เติมศักดิ์ กฤษณามระ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ 5 จากซ้าย ) พร้อมด้วยคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ให้การต้อนรับ จัดขึ้น ณ ศศินทร์

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่

วรารัตน์ วงศ์ประทีป,  Assistant Head of Marketing and Communications

vararat.vongprateep@sasin.edu  หรือ 02-218- 3853-4

แชร์ข่าว :
Tags: