MIT Sloan จับมือ ศศินทร์ จัดการสัมมนา Action Learning Confer

2 สิงหาคม 2561
863

 

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา( ที่ 5 จากซ้าย )ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการทั้งจากประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และทั่วโลก ซึ่งเข้าร่วมงานการจัดสัมมนา Action Learning Conference จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ MIT Sloan School of Managementและสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ นอกจากนี้นายจอห์น แกรนท์( ที่ 6 จากซ้าย ) Senior Lecturer, Global Economics and Management, MIT Sloan ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาดังกล่าว ในการเสนอแนะแนวทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้นำในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ด้านการปฏิบัติ ด้านแนวทางการศึกษา และองค์กรหรือบริษัท รวมทั้งด้านสังคม การพัฒนาในส่วนภูมิภาคในโลกยุคดิจิตอล ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงด้านการบริหารจัดการ จัดขึ้น ณ  ศศินทร์

แชร์ข่าว :
Tags: