เจอเนสส์ฯ ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่า

12 กรกฎาคม 2561
341

จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมและช่วยเหลือเยาวชน ผ่านการสมทบทุนเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ห้องน้ำ ตลอดจนโรงอาหารของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ

ลาวัณย์ เวทประเสริฐวงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา พร้อมตัวแทนพนักงานและนักธุรกิจอิสระ บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมและช่วยเหลือเยาวชน ผ่านการสมทบทุนเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ห้องน้ำ ตลอดจนโรงอาหารของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของน้องๆ รวมถึงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่สำคัญ และพันธุ์สัตว์ - พันธุ์พืชสำหรับการเพาะเลี้ยงในครัวเรือนในโครงการคลังอาหารในครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนใน 5 พื้นที่ ไก้แก่ โรงเรียนวัดการ้อง จ.สิงห์บุรี, โรงเรียนศรีสาคร จ.สิงห์บุรี, โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร จ. ลพบุรี, โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด จ. ลพบุรี และโรงเรียนวัดทางหลวง จ.อยุธยา ให้สามารถพึ่งพิงตัวเองได้อย่างยั่งยืน ตามพันธกิจของโครงการ เจอเนสส์ คิดส์ (Jeunesse kids™) ที่ว่า One Heart One Hope One Mission  เปลี่ยนชีวิตของผู้เยาว์ที่ด้อยโอกาส ให้ประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่สดใสต่อไป เมื่อเร็วๆ นี้

 

สอบถามข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม: บริษัท ทริปเปิล เอท ไอเดียส์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

ภควตี  เย็นกาย (แก๊ฟท์) โทร. 088 623 4222  หรือ 02 664 0888 อีเมล: phakavatee@888ideas.com

 

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All