ปลัดฯ ท่องเที่ยว เดินหน้าท่องเที่ยวเชิงอาหาร

11 กรกฎาคม 2561
334

แนะใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล..ช่วงนี้ชู “สับปะรด” อุดหนุนเกษตรกรไทย

 

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เปิดเผยในโอกาสเชิญ เชฟชื่อดัง “ชุมพล แจ้งไพร” และทีมงาน มาประกอบอาหารเมนูพิเศษในงานสาธิต “ท่องเที่ยวเชิงอาหารแปลงวัตถุดิบเป็นเมนู อุดหนุนเกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว” ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก โดยใช้ “สับปะรด” เป็นพระเอกของทุกเมนู ทั้งคาว - หวาน ท่ามกลางความสนใจของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ และ    สื่อมวลชนจำนวนมาก

จากกระแสความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนสับปะรดในขณะนี้ที่ราคาผลิตผลตกลงเป็นอย่างมาก และรัฐบาลได้ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันหันมาบริโภคสับปะรด โดยให้ภาครัฐได้พิจารณาเลือกสับปะรดเป็นของว่างเสิร์ฟระหว่างการประชุม และนำมาจัดทำเป็นเมนูอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้สับปะรดให้หลากหลายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรไทย โดยในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แจ้งขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดให้การสนับสนุนนโยบายนี้ไประยะหนึ่งแล้ว

ปลัดท่องเที่ยวฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำสับปะรดมาสร้างเมนูอาหารจะเป็นทางเลือกให้ผู้สนใจนำไปสร้างสรรค์ได้อีกมาก ปัจจุบันนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารการกินเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะการลิ้มรสอาหาร การได้เรียนรู้วิธีทำและลงมือทำอาหารด้วยตนเอง  การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของนักท่องเที่ยวทุกคนไปโดยปริยาย จากความต้องการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อนำมาใช้ในการท่องเที่ยว รวมถึงใช้เป็นตัวช่วยในการทำการตลาด การประชาสัมพันธ์การสร้างแบรนด์ และขยายฤดูกาลท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้กระจุกตัวอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่งได้อีกด้วย 

สำหรับงานวันนี้ ปลัดฯ พงษ์ภาณุ ได้จับมือ เชฟชุมพล มานำเสนอเมนูอาหารหลากหลายจากสับปะรด เป็นการแปรรูป ถนอมอาหาร และเพิ่มมูลค่า เพื่อให้เกษตรกรตลอดถึงชุมชนแหล่งท่องเที่ยวได้นำแนวคิดไปต่อยอดผลิตเป็นสินค้าจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว โดยเมนูที่นำมาสาธิตทุกอย่างจะแจกจ่ายให้แก่ผู้มาร่วมงานได้ลองลิ้มชิมกัน  รวมถึงก่อนกลับมีจับสลากรับสับปะรดกลับบ้านไปรับประทานกันฟรีๆ อีกด้วย

 


  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags: