ร่วมมือ APSARA พัฒนามรดกโลกทางวัฒนธรรม

14 มิถุนายน 2561
456

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. และ นายซก ซางวาร์ รองผู้อำนวยการ APSARA ประเทศกัมพูชาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และ นายซก ซางวาร์  รองผู้อำนวยการ องค์การการจัดการและปกป้องนครวัดและพื้นที่โดยรอบเมืองเสียมราฐ หรือ APSARA ประเทศกัมพูชา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถ่ายทอดความเชี่ยวชาญระหว่างกัน ที่จะพัฒนาพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบ ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ อพท. 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ งานประชาสัมพันธ์ อพท.

มัธนา เมนแก โทร. 08 1917 0882

ไปรยารัฐ มงคลชาติภิรักษ์ โทร. 09 9236 2935

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
แชร์ข่าว :
Tags: