สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ขอเชิญประชุมวิชาการ

14 มิถุนายน 2561
622

ประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน “Management toward Sustainable Health Development”

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญการประชุมวิชาการประจําปี 2561 การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน (Management toward Sustainable Health Development) ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 38, 66 โทรสาร: 02 441 9044 E-mail: aihdconferrence2018@gmail.com

แชร์ข่าว :
Tags: