กฟน. ร่วมชี้แจงให้ข้อมูลเวิลด์แบงค์

17 พฤษภาคม 2561
696

 

กฟน. ร่วมชี้แจงให้ข้อมูลเวิลด์แบงค์ มุ่งสู่การยกอันดับ Doing Business ประเทศไทย ด้านขอไฟฟ้าสะดวก ฉับไว สู่องค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล

นายวจี พิทักษ์ปรัชญากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วยนักบริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ กฟน. เข้าร่วมชี้แจงให้ข้อมูลแก่ทีมวิจัยจากธนาคารโลก เพื่อใช้พิจารณาในการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2019)ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักงาน ก.พ.ร. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน. มุ่งมั่นพร้อมพัฒนาระบบการให้บริการและยกระดับคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นหน่วยงานให้บริการด้านระบบไฟฟ้าตัวแทนประเทศไทย ที่ได้ร่วมสนับสนุนภาครัฐชี้แจงให้ข้อมูลแก่ทีมวิจัยจากธนาคารโลก เพื่อใช้ในการพิจารณาในการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย (Doing Business 2019) ของธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยที่ผ่านมา กฟน. ปรับปรุงกฏระเบียบในการคิดค่าใช้จ่ายให้รวดเร็วมากขึ้น มีการพัฒนานวัตกรรมด้านงานบริการต่อเนื่องด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าผ่านทางออนไลน์ด้วย MEA Smart life Application และทางเว็บไซต์บริการขอใช้ไฟฟ้า MEASY ไม่ต้องเดินทางมา กฟน. อยู่ที่ไหนก็ขอใช้ไฟฟ้าได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ทราบค่าใช้จ่ายทันที พร้อมชำระค่าบริการได้หลายช่องทางและติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน อีกทั้ง กฟน. มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแผนที่ฐานเชิงรหัส (แผนที่ดิจิทัล) มาตราส่วน 1:1000 สารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial Map) ที่ทันสมัยได้มาตรฐานมีความละเอียดและแม่นยำสูง ช่วยให้การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงมีการจัดอบรมมาตรฐานการติดตั้งสายภายในให้แก่ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า ทั้งในกลุ่มบ้านพักอาศัย และกลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ สามารถดำเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าภายในได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของ กฟน. ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ทำให้มีความรวดเร็วและลดขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้า ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ที่เพิ่มมากขึ้นได้เพียงพอทำให้ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

กฟน.มีความมั่นใจในการพัฒนาปรับปรุงด้านบริการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง สามารถให้บริการขอใช้ไฟฟ้า ได้สะดวก รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ยังผลให้การจัดลำดับ Doing Business ของประเทศไทยด้านการขอใช้ไฟฟ้า ในปี 2562 ที่จะถึงนี้ ดีขึ้นกว่าปี 2561 ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 13 ของโลก และจะส่งผลให้การขอใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย สะดวกรวดเร็ว ที่สุดในอาเซียน

สำหรับภาพรวมการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก (World Bank) นั้น ปัจจุบัน ประเทศไทยมีอันดับความสะดวกในการประกอบธุรกิจด้านการขอใช้ไฟฟ้า เป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน เป็นอันดับที่ 13 ของโลก ซึ่งรองจากมาเลเซีย (อันดับที่ 1 ของอาเซียน เป็นอันดับที่ 8 ของโลก) และสิงคโปร์ (อันดับที่ 2 ของอาเซียน เป็นอันดับ 12 ของโลก)

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามดูรายละเอียดบริการ Doing Business ของ กฟน. ได้ที่เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง หรือคลิกที่ www.mea.or.th/minisite/doingbusinessinbkk/ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต
Leveraging beyond Tomorrow
…………………………………………
"Smart Metro"
| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |

▶️ Website : http://www.mea.or.th/content/detail/87/3744
▶️ Facebook : https://www.facebook.com/METROPOLITAN.ELECTRICITY.AUTHORITY/posts/2165147183512407
▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/996634017272246272?s=21
▶️ GNews : https://gnews.apps.go.th/news?news=19303

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
แชร์ข่าว :
Tags: