ซีพีเอฟ รับรางวัลฮาลาลดีเด่นประจำปี 2561

17 พฤษภาคม 2561
1760

ประเภทการพัฒนาชื่อเสียงของแบรนด์ฮาลาล (HALAL BRAND DEVELOPMENT AWARD)นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มอบรางวัลฮาลาลดีเด่นประจำปี 2561 ประเภทการพัฒนาชื่อเสียงของแบรนด์ฮาลาล (HALAL BRAND DEVELOPMENT AWARD) แก่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่มีการพัฒนาชื่อเสียงของแบรนด์ฮาลาล ทั้งยังมีความเป็นเลิศด้านการคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในพิธีปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย จัดโดยสำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439 โดยมอบหมายให้สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาธุรกิจและสินค้าฮาลาล ที่เป็นแรงผลักดันทำให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่มีผลิตภัณฑ์ฮาลาลส่งออกไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

นายสมพจน์ อินทรกำแหง รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้แทนเข้ารับรางวัล กล่าวว่า ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่พิจารณาให้ซีพีเอฟได้รับรางวัลนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการนำมาตรฐานฮาลาลมาใช้ในการผลิตอาหารและการพัฒนาสินค้าฮาลาล โดยผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของบริษัทถูกผลิตขึ้นจากวัตถุดิบและกรรมวิธีการประกอบอาหารฮาลาลทั้งหมด ตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม และบริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาชื่อเสียงของแบรนด์ฮาลาลอย่างต่อเนื่องต่อไป./

พรรณินี  นันทพานิช  ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF  
โทร. 02-766-7343-5 , 02-631-0641, 02-638-2713 / E - mail : pr@cpf.co.th

  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All