รับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทห้องประชุม

17 พฤษภาคม 2561
1610

โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ได้รับตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทห้องประชุม

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทมาตรฐานห้องประชุม Thailand MICE Venue Standard และ ASEAN MICE Venue Standard ประจำปี 2561 – 2563 ให้แก่ เสาวณีย์ กาญจนกานน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ซึ่งห้อง เดอะเคิร์ฟ, ห้องริเวอร์ 1, ห้องริเวอร์ 2, ห้องริเวอร์ 3 และ ห้องชาเทรียมบอลรูม ของโรงแรมฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.)

แชร์ข่าว :
Tags: