พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรมเสวนา “ของขวัญจากสหรัฐอเมริกา”

16 พฤษภาคม 2561
1893

ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมหาราชวัง

 

เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกร็ดประวัติความเป็นมาของของขวัญจากอเมริกาที่จัดแสดงในนิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ: ราชอาณาจักรไทย และสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๓๖๑- ๒๕๖๑” ซึ่งจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคมจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ศกนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จะจัดกิจกรรมเสวนา “ของขวัญจากสหรัฐอเมริกา” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากสองพิพิธภัณฑ์ต้นสังกัดของวัตถุที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการดังกล่าวมาเป็นวิทยากร ได้แก่ ศุภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร แพรวชมพู ชุณหอุไร และศิริเพ็ญ วรปัสสุ ภัณฑารักษ์ และพนักงานจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว     ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมหาราชวัง

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคนละ ๑๐๐  บาท รับจำนวนจำกัด ๖๐ คน ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ทางโทร ๐-๒๒๒๕-๙๔๒๐, ๐-๒๒๒๕-๙๔๓๐ ต่อ ๐                หรือ ๒๔๕ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หรือข้อความทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/qsmtthailand

 

# # # # #

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

กัณฑิมา วรรณรัตน์ ๐๘๗-๓๓๗-๗๗๘๘, นนทกร เดชานุภาพ ๐๘๓-๖๒๖-๒๖๕๑

บริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด โทร. ๐-๒๒๕๒-๕๖๙๙ แฟกซ์ ๐-๒๒๕๒-๕๖๙๘

บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์

 

 

แชร์ข่าว :
Tags: