กลุ่มบริษัทแคนนอน ประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม

17 เมษายน 2561
383

“แคนนอนอาสาครั้งที่ 19 : C-Spirit” ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2561

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาและนักศึกษาอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยกว่า 60 คน ร่วมกันทำกิจกรรม “แคนนอนอาสา ครั้งที่  19 : C-Spirit” ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนการสอน ให้แก่น้องๆโรงเรียนวัดสว่าง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษา นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปรับปรุงสนามกีฬา และตกแต่งภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณโรงเรียนให้มีความสวยงาม ซึ่งกิจกรรม “แคนนอนอาสา” เป็นกิจกรรมอาสาพัฒนาของพนักงานแคนนอนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมที่มากมายและหลากหลายครอบคลุมในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาคุณภาพการศึกษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรเทาภัยพิบัติ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ณ โรงเรียนวัดสว่าง ต. สามง่าม อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง เมื่อเร็วๆนี้

ฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

รจน์นันท์ เพิ่มเจริญ โทร 0-2344-9999 ต่อ 4700   Rochanun_Poemcharoen@cmt.canon.co.th

บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

ภาณุวัฒน์ สาสนัสโทร. 0-2610-2386  panuwat@dcconsultants.co.th 

นภัสวรรณ  ขานอก โทร. 0-2610-2316napatsawan@dcconsultants.co.th

มธุรดา พงษ์มาลา  โทร. 0-2610-2336  mathurada@dcconsultants.co.th

 

แชร์ข่าว :
Tags: