สทท.ชี้มาตรฐานท่องเที่ยวช่วยเพิ่มราคา

17 เมษายน 2561
418

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ชี้ผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานท่องเที่ยว สามารถเพิ่มราคาสินค้าและบริการได้ ทำให้เติบโตระยะยาว

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ สทท กล่าวว่า ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวยุโรปหันมาสนใจเรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานเรื่องที่พัก รายการท่องเที่ยว สินและบริการอื่นๆ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ พร้อมที่จะจ่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป หากมีการเสนอสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานกว่า

นายอิทธิฤทธิ์กล่าวว่า ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ได้ร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานในเรื่องต่างๆมาพอสัมควรแล้ว เช่น รางวัลกินรีหรือ Tourism Award สำหรับผู้ประกอบการสาขาต่างๆ รางวัลใบไม้เขียวสำหรับธุรกิจโรงแรม เป็นต้น แต่มาตรฐานเหล่านี้ ยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร ทั้งในหมู่ผู้ประกอบการชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป

“เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้มากขึ้น สภาอุตสาหกรรมฯ อยากเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐ เร่งประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสาขาต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ รวมทั้งผู้ประอบการได้รับรู้ นอกจากนี้ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาจมีการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าของตัวเองให้ดีขึ้น,” นายอิทธิฤทธิ์กล่าว

ที่สำคัญคือ ภาครัฐควรมีการช่วยเหลือเรื่องโฆษณาประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล โดยเฉพาะรางวัลกินรี ซึ่งครอบคลุมหลายสาขา ให้เป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยด้วยกันด้วย และควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วย

ทั้งนี้ จากการศึกษาความสำเร็จของผู้ประกอบการหลายราย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว เทียบกับช่วงก่อนที่ยังไม่ได้รับการรับรอง พบว่าผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าและบริการของตนเองได้เพิ่มขึ้น บางกรณีสามารถขึ้นราคาได้ถึง 20%

ประธานสทท.กล่าวว่า นักท่องเที่ยวชาวเอเชียจำนวนมาก ยังไม่ค่อยสนใจเรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวมากนัก ทำให้ผู้ประกอบการไม่ค่อยตื่นตัวที่จะสร้างมาตรฐานขึ้นมา อย่างไรก็ตาม แนวโน้มพบว่าผู้ประกอบการในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม กำลังตื่นตัวพัฒนาสินค้าและบริการของตัวเอง ให้มีมาตราฐานสากล หมายความว่า ในอนาคต ผู้ประกอบการเหล่านี้ จะสามารถขึ้นราคาสินค้าได้มากขึ้น จากการมีสินค้าที่ดีกว่า

“การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว จำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ ทีมงานบุคลากร เทคโนโลยีใหม่ และเครื่องมือทางการตลาดสำหรับเจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แต่หากสามารถทำได้สำเร็จ จะช่วยให้ผู้ประกอบการเติบโตในระยะยาวได้,” ประธานสภาอุตฯ กล่าว

 

 

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All