หลักสูตร เทคนิคการจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

13 เมษายน 2561
1666

สร้างบรรยากาศการประชุมที่สร้างสรรค์ สร้างทักษะการสื่อสารได้ชัดเจน และตรงประเด็นด้วยหลักการ clear – concise – care

หลักสูตร เทคนิคการจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ
8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 7,000 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/05.08-meeting/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)
แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All