แถลงข่าว  “การดูแลส่วนสัดอย่างปลอดภัย”      

14 มีนาคม 2561
607

วันศุกร์ที่  23 มีนาคม 2561  เวลา 14.00 – 16.00 น.ณ ห้องโลตัส  5-7 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ชั้น 22

 

ด้วยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมที่ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางด้านผิวหนังให้แพร่หลายกว้างขวางอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้การสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย และเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมพิเศษ “แพทย์ผิวหนังพบประชาชน” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านโรคผิวหนัง โดยนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี

สำหรับในปีนี้ทางสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของผู้หญิง เนื่องจากในเดือนมีนาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญและอยู่ในช่วงของวันสตรีสากล  โดยที่ผ่านมามีผู้หญิงจำนวนมาก มักประสบปัญหาในเรื่องของผิวพรรณและรูปร่าง โดยเฉพาะเรื่องของการหลงเชื่อจากการบริโภคข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์ ทั้งในเรื่องของการแต่งเติมเสริมความงาม  อาทิ  การดูดไขมันและวิธีการสลายไขมัน รวมถึงการใช้เลเซอร์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการดูแลส่วนสัดและรูปร่างให้คงความสวยงามไว้ตลอดนานเท่านาน

ดังนั้นสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จึงได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อต้องการสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าว  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย, อ.พญ.จันทร์จิรา สวัสดิพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และ ศ.ดร.นพ.ประวิตร  อัศวานนท์ ประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ 

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าว “แพทย์ผิวหนังพบประชาชน”  ในวันศุกร์ที่ 23  มีนาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 14.00 -16.00 น.  ณ  ห้องโลตัส 5-7   โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (Centara Grand at Central World Hotel ) ชั้น 22  (ราชประสงค์)

             

                                      

ร่วมงานแถลงข่าว  “การดูแลส่วนสัดอย่างปลอดภัย      

โดย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่  23 มีนาคม 2561  เวลา 14.00 – 16.00 น.

ณ ห้องโลตัส  5-7 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ชั้น 22

 

 

14.00 - 14:30 น.                   ลงทะเบียน

 

14.30 – 14.35 น.                  กล่าวต้อนรับ โดย ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์

ประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

 

14.35 – 14.50 น.                  รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

                                กล่าวถึง บทบาทของสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ

 

14.50 - 15.20  น.                  - วิธีการดูดไขมันส่วนเกินให้ถูกวิธีทางการแพทย์

- การฉีดสารสลายไขมัน โดยไม่เป็นอันตรายต้องทำอย่างไร ?

- การใช้เลเซอร์และเครื่องมือต่าง ๆ  อย่างไรให้ปลอดภัย ?

โดย   อ.พญ.จันทร์จิรา สวัสดิพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนัง

แห่งประเทศไทย และ ศ. นพ.ประวิตร  อัศวานนท์

 

15.20 - 15.40 น.                   สื่อมวลชนซักถามและถ่ายรูปร่วมกัน

 

15.50 - 16.00 น.                   จบงาน

 

               

 

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All

‘บีทีเอส’ทุ่มสู้‘ซีพี’ชิงไฮสปีด