บิ๊กสหพัฒน์ รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์โลจิสติกส์ซัพพลายเชน

14 มีนาคม 2561
448

มีผลงานวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้แก่หลายสถาบัน ทั้งยังเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรม สร้างธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์

 

นายบุญชัย โชควัฒนา (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด เข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และได้นำความรู้ไปพัฒนาองค์กรจนเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้แก่หลายสถาบัน อีกทั้งยังเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรม สร้างธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th

อุษณีย์ ถาวรกาญจน์  โทร.081 984 5500 Email: usanee@incom.co.th

 

แชร์ข่าว :
Tags: