มจธ.จับมือ รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน พัฒนาครูผู้สอน

14 มีนาคม 2561
1710

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาครูผู้สอน “ความร่วมมือในการพัฒนาครูสู่การพัฒนานักเรียน”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) ร่วมกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาครูผู้สอน “ความร่วมมือในการพัฒนาครูสู่การพัฒนานักเรียน” โดยมี ผศ.ดร.กิติเดช  สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลโลยี  และนายวิธาน  พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน พร้อมด้วย รศ.ดร.เสกสรรค์  แย้มพินิจ  ผู้ดูแลและกำกับงานบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ และดร.ประภัสสร วงษ์ดี อาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

โครงการพัฒนาครูผู้สอน “ความร่วมมือในการพัฒนาครูสู่การพัฒนานักเรียน” จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)  เสริมสร้างเทคนิคการสอนการถ่ายทอดความรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

 

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All

‘บีทีเอส’ทุ่มสู้‘ซีพี’ชิงไฮสปีด