ล็อกซเล่ย์ประกาศแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท

9 มีนาคม 2561
1223

ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ล็อกซเล่ย์ มีมติแต่งตั้ง นายสืบตระกูล สุนทรธรรม เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้ง นายสืบตระกูล สุนทรธรรมเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายเพชร หวั่งหลี และนายกฤษฎา ล่ำซำ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับ นายสืบตระกูล มีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2536 ในด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเคอร์ทิน ออสเตรเรีย นอกจากนี้ยังเคยผ่านหลักสูตรสำคัญๆ เช่น PMD. Harvard University, U.S.A., วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และ Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All

‘บีทีเอส’ทุ่มสู้‘ซีพี’ชิงไฮสปีด