“โครงการ S&P Cake A Wish Make A Wish 2018

14 กุมภาพันธ์ 2561
1049

เอส แอนด์ พี ขนกองทัพเค้ก 740 ปอนด์ แบ่งปันความสุขสู่สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14


บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ “S&P Cake A Wish Make A Wish 2018” เพื่อส่งมอบความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลแห่งความรักแก่ผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ป่วยตามมูลนิธิต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 24 แห่ง ด้วยกองทัพเค้ก 740 ปอนด์ เมื่อเร็วๆ นี้

มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ S&P Cake A Wish Make A Wish 2018 เค้กนี้ด้วยรักตลอดไปเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2547 ตามเจตนารมย์ของผู้บริหารที่ตั้งใจจะแบ่งปันความสุขและตอบแทนสังคมในทุกปีเราจึงขนทัพเค้กก้อนโตไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสตามมูลนิธิ สถานสงเคราะห์ รวมทั้งโรงพยาบาล เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับ ทั้งยังถือเป็นการส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลแห่งความรักผ่านเค้ก เอส แอนด์ พี ด้วย

สำหรับในปี2561นับเป็นปีที่ 14 ของโครงการนี้ เราได้นำเค้กจำนวนรวม740 ปอนด์ ไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ป่วยตามมูลนิธิและโรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวม 24 แห่ง อาทิ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดบ้านภูมิเวท สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพบ้านนนทภูมิมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (เมอซี่) โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ สถานสงเคราะห์คนชรารังสิต สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค รวมทั้งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก”

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ยึดหลักปฏิบัติ ‘คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม’จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในแต่ละปี เอส แอนด์ พี ได้หมุนเวียนสับเปลี่ยนมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้เค้กแห่งความสุขนี้กระจายไปสู่ผู้รับได้อย่างทั่วถึง ผ่านรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพวกเขา

...เอส แอนด์ พี ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่พร้อมจะส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม และความสุขที่สะท้อนกลับนี้จะเป็นพลังสำคัญให้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เคียงข้างสังคมไทยต่อไป…

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณกนกกร ธีรกรรัชต์ โทร. 089-995-7997

คุณดนุ ชยานนท์ โทร.089-925-6677

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5
แชร์ข่าว :
Tags: