นศ.ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล วิทยานิพนธ์ สภาวิจัยแห่งชาติ”60

14 กุมภาพันธ์ 2561
859

ดร.ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้พิพากษาศาลฎีกา เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้พิพากษาศาลฎีกา ในโอกาสเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขานิติศาสตร์ ชื่อเรื่อง การพัฒนากฎหมายสำหรับกระบวนการยุติธรรมในการเลือกตั้งท้องถิ่น (LAW DEVELOPMENT ON THE JUSTICE OF PROCEDURAL PROCESS OF LOCAL ELECTION) จาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลในงาน"วันนักประดิษฐ์(Thailand Inventor's Day 2018) และ "งานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3" ณ Event Hall ศูนย์นิทรรศการและการประะชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

แชร์ข่าว :
Tags: