หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการนำทีมงานสู่ความสำเร็จ

15 กุมภาพันธ์ 2561
783

จากการศึกษาระดับโลก “การทำงานเป็นทีม” เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ทำให้มืออาชีพมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนทำงานทั่วไปกว่าเท่าตัว

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการนำทีมงานสู่ความสำเร็จ

15 มีนาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้
อัตราท่านละ 8,000 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/03.15-Leader/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :
Tags: