นู สกิน ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

12 มกราคม 2561
1201

นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส อิงค์ ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ

บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส อิงค์ ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โดย ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ รองประธาน นู สกิน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธาน นู สกิน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ดูแลรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของ นู สกิน ใน 9 ประเทศ โดยมีความรับผิดชอบหลักในการสร้างเติบโตและขยายความสำเร็จของธุรกิจครอบคลุมทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง 

พร้อมกันนี้ยังได้แต่งตั้ง นางเมลิซ่า ทันโทโกะ คีอาโน่ ประธาน นู สกิน เอเชียแปซิฟิก ให้ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายสนับสนุนด้านกลยุทธ์และปฏิบัติการระดับนานาชาติ ของ ศูนย์ปฏิบัติการ NSE Asia Products (NSEAP) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดการระบบการดำเนินธุรกิจหลัก ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ใกล้ชิดกับตลาดสำคัญๆ ที่ นู สกิน ให้บริการทั่วโลก โดย เมลิซ่า ได้รับบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและเป็นผู้นำทีมในสิงคโปร์ ทั้งการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจ ตลอดจนผู้นำด้านกลยุทธ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและสนับสนุนภารกิจหลักด้านการจัดการธุรกิจในส่วนต่างๆในกับบริษัทในเครือของ NSEAP ทั่วโลก นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวยังถือได้ว่าเป็นศูนย์ดิจิตอลที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของ นู สกิน

ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบัติการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกรกฎาคม 2558 โดยรับผิดชอบดูแลประเทศในภูมิภาคทั้งหมด 9 ประเทศ โดยก่อนหน้านี้ คุณภคพรรณ ลีวุฒินันท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2552 เธอได้ร่วมงานกับบริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2539 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศในเมืองโพรโว มลรัฐยูท่าห์ สหรัฐอเมริกา โดยเป็นผู้สนับสนุนการเปิดตลาดในประเทศเกาหลี ประเทศมาเลเซีย และประเทศจีน นอกจากนี้ เธอยังเป็นกำลังสำคัญในการเปิดตลาดในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ ธุรกิจ นู สกิน ในประเทศไทยประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 14 ปี ในปัจจุบัน บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ติดอันดับ 1 ใน 10 บริษัทขายตรงที่ดีที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้สนับสนุนการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย โดยดำรงตำแหน่งประธานโครงการมูลนิธิผ่าตัดหัวใจเด็กระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการศึกษา ภคพรรณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา ธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางเมลิซ่า ทันโทโกะ คีอาโน  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน นู สกิน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยบริหารประเทศภายในภูมิภาคทั้งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และเกาหลี ภายใต้ประสบการณ์ด้านการตลาดกว่า 30 ปี พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิผ่าตัดหัวใจ เด็กแห่งประเทศไทย คณะกรรมการของมูลนิธิเด็กในประเทศฟิลิปปินส์และคณะกรรมการของกองทุนหัวใจเด็ก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนเข้าร่วมงานกับ นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส นั้น เมลิซ่าเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารให้กับบริษัททัพเปอร์แวร์ และซาร่าลี ซึ่งเป็นบริษัทขายตรงเอเซีย เอสซี จอห์นสัน แอนด์ ซัน อิ๊งค์ และบริษัท วอร์เนอร์แลมเบิร์ท อิงค์ ด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีการจัดการธุรกิจจากมหาวิทยาลัย Ateneo de Manila ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะนักเรียนทุน

แชร์ข่าว :
Tags: