ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ์ผลงานวิจัย

12 มกราคม 2561
447

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตภัณฑ์แป้งขนมกล้วย” ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี

แผนงานครัวไทยสู่ตลาดโลก โดย รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการแผนงานครัวไทยสู่ตลาดโลกและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย นางนิตยา พุทธโกษา (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงบประมาณวิจัย ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ์ผลงานวิจัยเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตภัณฑ์แป้งขนมกล้วย” ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี โดย นางสาวแก้วกานดา นิยมทรัพย์ (ที่สามจากซ้าย) เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

แชร์ข่าว :
Tags: