“นิปปอนเพนต์” รับโล่เกียรติคุณ

11 มกราคม 2561
693

ในโอกาสสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ถ่ายทอดเทคนิคทักษะฝีมือและการนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อยกระดับช่างสีรถยนต์ไทยสู่แรงงาน

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ โดย นางสาวสมสุข มิ่งขวัญโพธิ์ทอง ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคนิค ผู้แทนบริษัทฯ รับโล่เกียรติคุณจาก นายสุทธิ  สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ในงานสัมมนา “สร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกิดความเข้มแข็งรองรับไทยแลนด์ 4.0” ในโอกาสสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ถ่ายทอดเทคนิคทักษะฝีมือและการนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อยกระดับช่างสีรถยนต์ไทยสู่แรงงานที่มีทักษะเป็นเลิศได้งานคุณภาพ ภายใต้โครงการ โปรเตเจ้ “Protégé Project” ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างสีรถยนต์ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี2558 จนถึงปัจจุบันได้ให้การอบรมแก่ผู้สนใจไปแล้วกว่า 49 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 845 คน  เพื่อมุ่งมั่นในการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานสาขาช่างสีรถยนต์ไทยสู่สากล

 

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All

‘ซีพี’ยื่นต่ำแสนล.คว้าไฮสปีด