หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Training Roadmap ตาม Competency

13 มกราคม 2561
966

เน้นการทำ Workshop เพื่อให้พนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็น Line Manager หรือพนักงานรวมไปถึงคนที่ทำงานด้าน HR

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Training Roadmap ตาม Competency (ภาคปฏิบัติ)

เน้นการทำ Workshop เพื่อให้พนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็น Line Manager หรือพนักงานรวมไปถึงคนที่ทำงานด้าน HR ได้เข้าใจวิธีการสร้างระบบ Functional Competency และนำไปใช้ต่อยอดในการทำ Training Roadmap ได้อย่างเป็นรูปธรรม

6-7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 15,000 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/02.6-7-TrainingRoadmap/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :
Tags: