ทีเอ็มบี ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย ลงนามใน MOU

13 กันยายน 2560
466

ทีเอ็มบี ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย ลงนามใน MOU (บันทึกข้อตกลงฯ) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อข้าราชการทหาร

 

ลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  และ  บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “จัดการเงินดี...ชีวีมีสุข”  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา การให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อข้าราชการทหาร ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน               

โดยมีเป้าหมายในการสร้างจิตสำนึกในการวางแผน และการบริหารเงินส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  และสร้างวินัยทางการเงินที่ดี  เพื่อเปลี่ยนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามปรัชญา  TMB Make THE Difference  ณ กองบัญชาการกองทัพไทย  ถนนแจ้งวัฒนะ

 

 

 

 

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All

ผวาโจมตีเปโซป่วน‘หุ้น-บาท’