มอบรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

12 กันยายน 2560
854

สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ให้กับ 14 องค์กรที่ได้รับรางวัล โดยมีคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยศศินทร์ เป็นหนึ่งในผู

บริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานมอบรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ให้กับ 14 องค์กรที่ได้รับรางวัล โดยมีคุณ

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยศศินทร์ เป็นหนึ่งในผู้มอบรางวัล และรศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานสายวิชาการบริหารจัดการ ศศินทร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร รวมทั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ

ในการคัดเลือกรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมแมริออท ควีนส์ปาร์ค

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่

วรารัตน์ วงศ์ประทีป,  Assistant Head of Marketing and Communications

vararat.vongprateep@sasin.edu  หรือ 02-218- 3853-4

 

แพรวทิพย์ ด่านวราวิจิตร,  Marketing and Communications Coordinator

Praewthip.Danwarawijitr@sasin.edu  หรือ 02-218- 3853-4,  081-808-5910

 

www.sasin.edu

www.facebook.com/sasinbusinessschool

www.twitter.com/SasinThailand

 

 

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All

ผวาโจมตีเปโซป่วน‘หุ้น-บาท’