รมว.พม. ชื่นชมและให้กำลังใจศิลปิน S2S

11 สิงหาคม 2560
407

 

รมว.พม. ชื่นชมและให้กำลังใจศิลปิน S2S ที่ร้องเพลงเปิดหมวกร่วมกับศิลปิน True เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือคนพิการ ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในกิจกรรม “รวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน”

วันนี้ (11 ส.ค. 60) เวลา 13.30 น. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ให้กำลังใจศิลปิน S2S ในกิจกรรม “รวมน้ำใจคนไทย ไม่ทิ้งกัน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ศิลปิน S2S ร้องเพลงเปิดหมวกร่วมกับศิลปิน True เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือคนตาบอดและคนพิการอื่นๆ ที่ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าตึกใยแก้ว อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุเซินกา ก่อให้เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกิดผลกระทบเป็นจำนวนมาก รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว และได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่สังกัดกระทรวง พม. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามภารกิจของกระทรวง พม. โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ได้แก่ เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ คนพิการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมแนวทางการฟื้นฟูเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยในระยะยาวต่อไป

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า จากการลงพื้นที่สำรวจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. พบว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ จำนวนกว่า 20,000 คน ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ให้การช่วยเหลือตามแผนฟื้นฟูและพัฒนาผู้ประสบอุทกภัย ได้แก่ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ การฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ และสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ สำหรับการจัดกิจกรรม “รวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน” ในวันนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ศิลปิน S2S จากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้อง นักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว หรือ From Street to Stars (S2S) ร้องเพลงเปิดหมวกร่วมกับศิลปิน True เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือคนตาบอดและคนพิการอื่นๆ ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น โรงเรียนสอนคนตาบอดในจังหวัดขอนแก่น สมาคมคนตาบอดในจังหวัดร้อยเอ็ดและสกลนคร โดยให้สมาคมคนตาบอดในแต่ละจังหวัดรวบรวมข้อมูลคนที่เดือดร้อนและสมาคมคนตาบอดจะลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนจากทรู โดยนำเงินรายได้ไปช่วยตามความจำเป็นต่อไป

“ทั้งนี้ ขอชื่นชมศิลปิน S2S ที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมมีน้ำใจต่อผู้อื่น โดยไม่นำความพิการมาเป็นอุปสรรค ในการแสดงความสามารถเพื่อหารายได้ไปช่วยคนพิการที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัย และขอบคุณบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลโดยกระทรวง พม. ขอร่วมเป็นกำลังใจให้คนพิการ และพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทุกจังหวัดทั่วประเทศ ขอให้ทุกคนมีความเข้มแข็งและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขภายหลังเข้าสู่สภาวะปกติ” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย


  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
แชร์ข่าว :
Tags: