สถาบัน NEA เดินหน้าจัดโครงการเด่นกว่า 10 โครงการ

11 สิงหาคม 2560
326

 

สถาบัน NEA เดินหน้าจัดโครงการเด่นกว่า 10 โครงการ พัฒนากลุ่มฐานรากถึงต่อยอดสู่ตลาดดิจิทัล มุ่งนโยบายไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาพรวมโครงการฝึกอบรมระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 จัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA ซึ่งมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ จากกลุ่มฐานรากถึงผู้ประกอบการในการทำธุรกิจต่อยอดสู่การค้าแบบE-Commerce ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และผู้ที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยมีโครงการที่จัดอบรมจำนวน ๑๐ โครงการด้วยกัน ซึ่งแต่ละโครงการมีการจัดฝึกอบรมในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด

“สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการไทยจากระดับฐานรากจนถึงระดับสูง ให้ก้าวเข้าสู่การค้ายุคใหม่หรือยุคดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิด Smart Entrepreneur และ Smart Farmer ตามนโยบาย Thailand 4.0 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ภายใต้ความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งภายหลังจากกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เปิดตัวสถาบันฯ เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2560 สถาบันฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก ในระยะเวลา 7 เดือนมีผู้ผ่านการพัฒนาจากสถาบันฯ มากกว่า 12,000 ราย ส่งผลให้มีหน่วยงานแสดงความประสงค์เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับสถาบันฯ มากกว่า 60 หน่วยงาน” นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ กล่าว

โครงการเด่นของสถาบัน NEA ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 นี้ ประกอบด้วย โครงการที่จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โครงการในส่วนกลาง อาทิ โครงการสัมมนาเรื่อง “จับกระแสการค้า & การลงทุนยุค Thailand 4.0 The New Challenges for Business” จัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อิน สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ เป็นการจัดเสวนาที่มุ่งเน้นเรื่อง นวัตกรรมทางการค้าและการเงินในยุคปัจจุบัน โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศ จัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเนคชัน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โครงการฝึกอบรม “เรียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก (Express Exporter)” จัดขึ้นจำนวน 5 ครั้ง และโครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ จัดขึ้นจำนวน 5 ครั้ง

ด้านโครงการในส่วนภูมิภาค ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาครุ่นใหม่สู่การค้าออนไลน์ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ใน 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ อยุธยา และกาญจนบุรี หัวข้อสัมมนา “อยากเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ เริ่มได้อย่างไร” และโครงการพัฒนาทักษะการค้าออนไลน์ผ่าน Social Media และ Website จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 29 กันยายน 2560 ใน ๓ จังหวัด จังหวัดละ 2 วัน ได้แก่ ลำปาง พิษณุโลก และพระนครศรีอยุธยา หัวข้อการอบรมคือ การค้าผ่าน Facebook , Line และ Website

โครงการที่ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรของสถาบัน ได้แก่ โครงการการสร้างภาคีเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ จัดขึ้น ณ สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สมาคม หอการค้า สภาอุตสาหกรรม พาณิชย์จังหวัด หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อทำการประชุมและเสนอแนวทางในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรใหม่

การจัดสัมมนา "The 60th Bangkok Gems & Jewelry Fair 2017" ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ซึ่งนอกจากจะมีกิจกรรมสัมมนาในงานที่น่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม Export Clinic โดยมีผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศมาให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ เพื่อเจาะลึกตลาดและสินค้า โอกาสของสินค้าในการบุกตลาดด้วย

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ โครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ Passport to Global Challenge ซึ่งจะจัดขึ้นจำนวน 5 ครั้ง แต่ละครั้งจะทำการฝึกอบรมเป็นเวลา 2 วัน มีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิเช่น Creative Age Marketing 4.0 และ Modern Business Model Canvas การจัดอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ จัดขึ้นจำนวน 6 ครั้ง มีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิเช่น การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เสริมความงามและเครื่องสำอาง และการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสำเร็จ เป็นต้น

ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของสถาบัน NEA สามารถทราบรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://nea.ditp.go.th


  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags: