“ซีพีเอฟ” บรรยายแนวทางดำเนินธุรกิจ “สีเขียว”

11 สิงหาคม 2560
277

Green, Sustainable and Innovative – The Keys to Future Business Success ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

 

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร (ที่ 2 จากซ้าย) อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์  และสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) จัดสัมมนาเรื่อง

‘Globalisation: Implications for the Asia-Pacific Region in 21st Century’ and Dialogue on ‘APEC Post-2020 Vision’​ โดยเชิญนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับ

ผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือ ซีพีเอฟ และนางสาวพัชรภรณ์ สกุลวิวรรธน์​  (ที่ 2 จากขวา)ผู้แทนสำนักความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ ร่วม

บรรยายใน Working Lunch หัวข้อ Green, Sustainable and Innovative – The Keys to Future Business Success ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)    และผู้แทน

จากสถานทูตในเขตเศรษฐกิจเอเปค  ณ ศูนย์ประชุม C-ASEAN กรุงเทพฯ 

 

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All

สอบ‘เจ้าท่า’เอี่ยวสินบนมิตซู