หลักทรัพย์บัวหลวงจัดสัมมนารู้ทันภาษีมรดก

11 สิงหาคม 2560
313

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและกฎหมายธุรกิจเป็นวิทยากรให้ข้อมูล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร.แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นำโดยนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (ซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยนายบรรณรงค์ พิชญากร (ขวา) กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ จัดงานสัมมนาพิเศษ “รู้ทัน ภาษีมรดก และ

วางแผนรับมือภาษีทรัพย์สิน” เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องการจัดการภาษีมรดก และการวางแผนด้านภาษีทรัพย์สินแบบมืออาชีพแก่ลูกค้าของบริษัทฯ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ (กลาง) ประธาน

กรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและกฎหมายธุรกิจเป็นวิทยากรให้ข้อมูล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

แชร์ข่าว :
Tags: