กฟผ.ผุดอุโมงค์กาลเวลากลาง"มหกรรมวิทย์"

10 สิงหาคม 2560
479

พาทัวร์โลกอนาคตโชว์ระบบSmart Grid"โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ" ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่สามารถนำไปเชื่อมโยงให้เกิด "Smart City"

 

 

วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" เป็นวันสำคัญของวงการวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งทุกปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ถือเอาโอกาสสำคัญนี้จัดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" รวมทั้งเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยี" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย"

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของไทย มีการรวบรวมเทคโนโลยี นวัตกรรม จากภาครัฐและเอกชนมาจัดแสดงเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ โดยปีนี้จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ได้เตรียมจัดเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญต่างๆ ของ กฟผ. ทั้งในปัจจุบันและอนาคตมาร่วมจัดแสดงภายใต้แนวคิด "เมืองอัจฉริยะ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน" โดยมีไฮไลท์สำคัญ คือ การนำเสนอเทคโนโลยี "Smart Grid" หรือ "โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ" ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่สามารถนำไปเชื่อมโยงให้เกิด "Smart City" หรือ "เมืองอัจฉริยะ" ในการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน โดยเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงของ กฟผ. จะเสมือนถูกนำพาให้ก้าวข้ามผ่านกาลเวลาไปยัง Smart City แห่งโลกอนาคต ซึ่งแบ่งเป็น 8 โซน ดังนี้

โซน 1 : การเดินทางสู่โลกอนาคต ซึ่งเป็นส่วนต้อนรับและการให้ข้อมูลภาพรวมเรื่อง "Smart Grid Smart City" ของการจัดแสดง ก่อนที่จะเดินเข้าไปสู่ 
โซน 2 : อุโมงค์กาลเวลา ซึ่งถูกออกแบบเป็นอุโมงค์ LED และมีการติดตั้งระบบ Sensor ที่ผนังและพื้นตลอด 2 ข้างทาง เมื่อทุกคนเดินผ่านก็จะเกิดแสงไฟขึ้นทำให้รู้สึกเหมือนเดินทางเข้าสู่โลกแห่งอนาคต ก่อนพบกับโซนถัดไป 
                โซน 3 : บ้านอัจฉริยะ ซึ่งผู้เข้าชมจะได้ตื่นตาตื่นใจและสนุกสนานกับการควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน เช่น ทีวี โคมไฟ พัดลม ผ่าน Smartphone ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในชีวิตจริง สร้างความรู้สึกทันสมัย นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ Real Time Energy Using ซึ่งทุกครั้งที่ใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จะแสดงค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกถึงข้อมูลที่ส่งไปยังห้องศูนย์รวมพลังงานแห่งโลกอนาคตอีกด้วย

โซน 4 : Hospital เป็นการจำลองสถานการณ์เหตุการณ์ไฟฟ้าดับในโรงพยาบาล โดยผู้เข้าชมจะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของพลังงานไฟฟ้า และการมีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน รวมถึงประโยชน์ของระบบ Smart Grid ที่สามารถลดความผิดพลาดในระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าน้อยลง 
โซน 5: โรงไฟฟ้าพลังงานลม เป็นพลังงานหมุนเวียนรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์อย่างได้ผล โดยมีการจำลองสถานที่ตั้งของกังหันลมเพื่อให้ความรู้ระบบการทำงานของกังหันลมในการเปลี่ยนพลังงานลมเป็นกระเเสไฟฟ้า 
โซน 6: จุดกำเนิดพลังงานเเสงอาทิตย์ เป็นการจำลองสถานที่ตั้งของแผง Solar Cell และทดสอบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตัวเอง

โซน 7: ศูนย์รวมพลังงานแห่งโลกอนาคต ซึ่งจะมีการอธิบายความเชื่อมโยงเกี่ยวกับ Smart Grid ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ประกอบด้วย การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อไปหล่อเลี้ยงเมือง ซึ่งในโซนนี้ผู้เข้าชมจะได้พบกับการจำลองเมืองโดยมี ระบบควบคุมซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียน โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลและนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจสั่งการให้แต่ละส่วน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมุมนิทรรศการแหล่งพลังงานอยู่ 4 เรื่องโดยรอบ ออกแบบเป็นห้อง Control room ฐานทัพปฏิบัติการ โดยเริ่มปรากฏกราฟิก Hologram ซึ่งเป็นตัวแทนของระบบ Smart Grid กล่าวทักทายแล้วเล่าเรื่องระบบ Smart Grid และวีดิโอจอใหญ่ก็ปรากฏภาพเรื่องเล่าตามเสียงบรรยายของ Hologram ส่วนโซนสุดท้าย คือ 
โซน 8: ทำความรู้จัก "พลังงานแห่งโลกอนาคต" ซึ่งเป็นการสรุปภาพรวมแนวโน้มการพัฒนาพลังงานในอนาคต

"Smart Grid" เป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าในโลกอนาคตที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน รวมทั้งการบริหารจัดการการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าจากแห่งพลังงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการตอบรับนโยบาย "Energy Energy 4.0" ของกระทรวงพลังงาน เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสใช้พลังงานอย่างยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเป็น "ไทยแลนด์ 4.0" ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ดังนั้นจึงพลาดไม่ได้เด็ดขาดกับการแวะเข้ามาเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ กฟผ. หรือ"กริดอัจฉริยะ สร้างเมืองอัจฉริยะ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน" 17-27 สิงหาคมนี้  ในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" ที่อิมแพค เมืองทองธานี!

แชร์ข่าว :
Tags: