สัมมนา "Academy Insights สร้างคนอย่างไรให้ถูกใจองค์กร"

10 สิงหาคม 2560
437

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "Academy Insights สร้างคนอย่างไรให้ถูกใจองค์กร" ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องอโนมา 2-3  โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนามีวิสัยทัศน์ในการสร้างบุคลากร ให้พร้อมสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของตนเอง พร้อมรับฟังประสบการณ์เชิงลึกในการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ พบกับ PM Academy  การพัฒนาบุคลากรให้ครบทุกด้านโดยใช้องค์ความรู้ภายในจัดทำเป็นหลักสูตรต่างๆ ของบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการค้าผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ระดับโลก  AIS Academy ที่ร่วมกับMIT และ Harvard Business School พัฒนาหลักสูตร

เช่น  AIS Creative Talents เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงาน โดย AIS ได้วางโปรแกรมพัฒนาบุคลากร อันเป็นขุมพลังสำคัญที่จะนำองค์กรก้าวไปข้าง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ "Digital Life Service Provider" ขององค์กรCentral Group ซึ่งได้สร้าง 3 Academy ได้แก่ Digital Academy, Management Leadership Academy  และ Functional Academy เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ "Digital Centrality" และยังเดินหน้าพัฒนาคนให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กร สถาบันมิตรผล ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้รอบรู้ทุกด้านเพื่อตอบรับกับการปรับตัวจากธุรกิจน้ำตาลไปสู่ธุรกิจการผลิตชีวพลังงาน

องค์กรจะร่วมแบ่งปัน Best Practice ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนวิธีการสร้างคนในแบบที่องค์กรต้องการ และการรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  เพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ได้พัฒนาทรัพยากรบุคคลของตัวเองให้มีศักยภาพทัดเทียมระดับสากล อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้

สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ www.ftpi.or.th/event/14830 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 434 (ชุติมา) และ E-mail publicseminar@ftpi.or.th

 

Rungarun RangsiyawongPublic Relations OfficerThailand Productivity Institute

Tel: 02 619 5500 # 405 (รุ่ง)

Fax: 02 619 8070 , 02 619 8096

Mobile: 08 1402 8182, 08 6999 5456 (เบอร์กลาง PR)

E-mail: rungarun@ftpi.or.th

แชร์ข่าว :
Tags: