“นโยบายสาธารณสุขและการแพทย์ 4.0”

17 กรกฎาคม 2560
1123

วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ภายใต้ธีมงาน “Urbanology 4.0”โดย ศ.ดร.นพ.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ด้วยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ภายใต้ธีมงาน “Urbanology 4.0” ในงานได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ ด้านการศึกษา วิชาการ การแพทย์ การสาธารณสุข และการวิจัยต่าง ๆ มากมาย ซึ่งได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2560 โดยได้รับเกียรติจาก น.พ.โสภณ เมฑธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มากล่าวปาฐกถาเรื่อง “นโยบายสาธารณสุขและการแพทย์ 4.0” และดำเนินการเปิดงานโดย ศ.ดร.นพ.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สำหรับหัวข้อที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่เป็นไฮไลน์สำคัญในปีนี้ ประกอบด้วยเรื่อง   1. คลินิกชะลอไตเสื่อม โดย รศ.พญ.ธนันดา ตระการวนิชและนายแพทย์ วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์ 2. ศัลยกรรมเปลี่ยนใบหน้า (มิติใหม่ในวงการแพทย์ไทย) โดย พญ.ศริญญา อุราธรรมกุล 3. โฆษณาจากสื่อออนไลน์ ครีมบำรุงผิวและอาหารเสริม จริงหรือเท็จ? โดย ผศ.นพ.สุจิโรตถ์ หาญทวิชัย 4. ต้อหินและโรคตาในผู้สูงอายุ โดย พญ.ปรารถนา หิรัญพัทรวงศ์ 5. เพียงรู้และเข้าใจเบาหวานในคนเมือง โดย ผศ.ดร.รัตนา จารุวรรณโณ 6. ความปลอดภัยบนท้องถนน โดย อ.อรวิทย์ เหมะจุฑา และ7. การสร้างต้นแบบอย่างง่ายสำหรับคนยุคใหม่ โดย อ.ทรงกลด ตันศิริ

งานวิจัยและนิทรรศการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องเรียน 3 ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนศักย์ อุทิศชลานนท์ (โป้ง) โทร. 081-421-5249

ผู้ประสานงานสถานที่ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวีวรรณ เชื้ออภัย โทร. 086-982-8916

 

 

       

 

แชร์ข่าว :
Tags: