งาน SET Social Impact Day 2017

14 กรกฎาคม 2560
438

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลื้ม ภาคธุรกิจและภาคสังคม ตื่นตัว ร่วมงาน พร้อมประกาศเดินหน้า ปลุกพลังความร่วมมือสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคม


 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยงาน SET Social Impact Day 2017 “Partnership for the Goals : รวมพลังเพื่อความยั่งยืน” ที่จัดขึ้นในปีนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีนักธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน ภาควิชาการ และภาคสังคม รวมถึงคนรุ่นใหม่ มาร่วมงานอย่างล้นหลาม กว่า 500 คน มั่นใจว่าหลังการจัดงาน ซึ่งมีการเปิดเวทีเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจและภาคสังคม และการเสวนาให้ความรู้จากประสบการณ์ การลงมือทำจริงของภาคธุรกิจ สร้างแรงบันดาลใจ และการจัดโชว์เคสธุรกิจเพื่อสังคม ในประเทศไทย กว่า 30 ราย จะนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับสังคมมากยิ่งขึ้น และมีความยั่งยืน

 นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับงานด้านการพัฒนาควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market work for Everyone” โดยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน และ ผู้ลงทุน คำนึงถึงประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อมและบรรษัทภิบาล และยังได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงบริษัทจดทะเบียนกับภาคสังคม ผ่าน SET Social Impact Platform เพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคมซึ่งหมายถึงการนำทรัพยากรขององค์กรมาลงทุน โดยไม่ได้หวังแต่เพียงผลกำไร แต่ยังมุ่งสร้างผลลัพธ์ ทางสังคมไปควบคู่กัน ซึ่งภาคธุรกิจสามารถทำได้โดยการนำทรัพยากร ได้แก่ เงินทุน หรือความรู้ความสามารถ การให้สถานที่หรือช่องทางจำหน่ายสินค้า เป็นต้น มาสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม

“งาน SET Social Impact Day เป็นงานที่ภาคธุรกิจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสังคมที่แต่ละธุรกิจเพื่อสังคมต้องการแก้ไข พร้อมทั้งทราบความต้องการของธุรกิจเพื่อสังคม ที่ภาคธุรกิจ จะสามารถต่อยอดได้ อันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ภาคธุรกิจจะได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้ให้การสนับสนุนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง” นางเกศรากล่าว

ในงาน SET Social Impact Day 2017ช่วง Partnership Sharing มีการนำเสนอประสบการณ์ตรง โดยผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และพญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการ รพ.เด็กสมิติเวช และธุรกิจเพื่อสังคม Blix Pop ที่ทำธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาเด็ก

การจัดงานครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมช่วง “Partners for Partnership” ทำให้ธุรกิจได้พบกับกิจการเพื่อสังคมกว่า 30 ราย ที่มาออกบูธ นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และรูปแบบการแก้ปัญหาสังคม ขณะที่ในช่วง Breakout session กิจการเพื่อสังคมแต่ละรายได้นำเสนอโมเดลธุรกิจ รวมถึงแผนการขยายงาน พร้อมเล่าถึงความต้องการความร่วมมือจากภาคธุรกิจเพื่อต่อยอด โดยประเด็นสังคมที่กลายเป็นโมเดลธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมในงานนี้ คลอบคลุมทั้งด้าน การพัฒนาอาชีพให้ชุมชนมีรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ การแก้ไขปัญหาการเข้าไม่ถึงการศึกษา การสร้างนวัตกรรมใหม่ในการเรียนรู้ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ลดภาระครู การพัฒนาโปรแกรมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้ผู้ป่วยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น รองเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เครื่องฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โปรแกรมสร้างสุขในองค์กร และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

นางอลิญา หมัดหมาน เจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจสตรีOXFAM โครงการวนิตา ซึ่งมุ่งสร้างอาชีพให้แม่บ้านในสามจังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า ในงานนี้ได้มีโอกาสเล่าให้             นักธุรกิจฟังถึง โครงการที่กำลังทำ ซึ่งได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาโมเดลสู่การเป็นกิจการธุรกิจสังคม

ในงาน SET Social Impact Day 2017 “Partnership for the Goals: รวมพลังเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดบูธให้คำปรึกษาแก่ บจ. ด้าน CSR & Sustainable Development อาทิ การจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตลอดทั้งวัน มีสินค้าและบริการจากบูธธุรกิจเพื่อสังคมอีกกว่า 25ราย รวมถึงสินค้าชุมชนของโครงการประชารัฐให้เลือกซื้อ อีกด้วย โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงาน จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการนำรายได้ไปช่วยผู้ด้อยโอกาส เช่น กระเป๋าผ้าทอจากฝีมือเด็กพิเศษ กาแฟที่ปลูกในป่าเพื่อสร้างรายได้ให้ชาวมูเซอ            ลดการตัดไม้ทำลายป่า ข้าวและผักออร์แกนิก เป็นต้น

ผู้สนใจร่วมสร้างผลลัพธ์ทางสังคม และร่วมเป็นพันธมิตรแก้ไขปัญหาสังคม สามารถเข้าไปดูข้อมูลภาคธุรกิจ และภาคสังคม ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ ได้ที่ www.setsocialimpact.com หรือ FB: SET SocialImpact

 

 

 

 

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags: