เปิดใจ..ปลัดฯ พงษ์ภาณุ"

14 มิถุนายน 2560
644

เปิดใจ..ปลัดฯ พงษ์ภาณุ" หลังรับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลด้านท่องเที่ยว วัฒนธรรม และ การกีฬา

 

- การมาสู่ตำแหน่ง

ตอบ..ต้องกราบขอบพระคุณที่ทางรัฐบาล และ ท่านรอง นายกฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ที่ให้ความไว้วางใจในการทำหน้าที่ตรงจุดนี้ โดยหลักการแล้วมีการแต่งตั้งโฆษกประจำรองนายกฯ ทั้ง 6 ท่าน และผมเป็นหนึ่ง

ในนั้นที่ รับผิดชอบงานด้านท่องเที่ยว วัฒนธรรม และ กีฬา ซึ่งขึ้นตรงกับท่านรองนายกฯธนะศักดิ์

- หน้าที่รับผิดชอบมีอะไรบ้าง

ตอบ..แน่นอนครับตำแหน่งและหน้าที่ย่อมมาพร้อมความรับผิดชอบ ซึ่งผมจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในความรับผิดชอบเพื่อโปรโมท สนับสนุน งาน ทั้ง 3 ส่วนคือ ท่องเที่ยว วัฒนธรรม และ กีฬา ให้รวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของรัฐบาล และสังคมได้

- โครงการในอนาคตที่วางไว้

ตอบ..ด้านท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรที่สำคัญในการหารายได้เข้าประเทศ ดังนั้น เราต้องควบคุมรายได้นั้นให้เข้ามาอย่างถูกต้องและกระจายสู่ภาคสังคมอย่าง เป็นธรรมและทั่วถึง  ด้านวัฒนธรรมประเทศ

ไทยของเรามีความเข้มแข็งมากถึงมากที่สุด เรามีศิลป วัฒนธรรมมายาวนานเกือบหนึ่งพันปี เราจะต้องรักษาและดำรงอัตลักษณ์ที่ดีนั้น ต่อไป ด้านกีฬานั้น แน่นอนที่สุดว่าคนไทยทุกคนมีกีฬาอยู่ในสายเลือดและผมเชื่อว่า คนไทยมี

ความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก อย่างล่าสุดเรามีมือ 1 ของโลกทั้ง 2 เม คือ น้องเมแบทมินตัน และโปรเม จากกีฬากอล์ฟ ดังนั้นเราจะต้องสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดแก่เยาวชนและคนไทยทุกคนครับ

- ประเด็นอื่นๆที่ท่านอยาก

ตอบ..ผมจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อ ประชาชน และ ประเทศชาติครับ

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All

ดัน‘อู่ตะเภา’ศูนย์ซ่อมไฮเทค