กิจกรรม “สิงห์อาสา ร่วมพัฒนาสังคม”

21 มีนาคม 2560
809

พม. จับมือ บุญรอด บริวเวอรี่ เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมสิงห์ออลสตาร์ กับ ทีมVIP พม. ในวันที่ 22 เม.ย.นี้

ที่บริเวณ ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ     ความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรม “สิงห์อาสา ร่วมพัฒนาสังคม” ภายใต้โครงการ ประชารัฐ ร่วมใจ พัฒนาสังคม ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมกับ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พร้อมด้วย นายปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานสโมสรสิงห์ออลสตาร์ และกรรมการบริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นายสมชาย เข็มกลัด กัปตันทีมฟุตบอลสิงห์ออลสตาร์ นักฟุตบอลทีมสิงห์ออลสตาร์ และพลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมแถลงข่าว

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญถึงแนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่วิสัยทัศน์ 4.0 แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้นโยบายประชารัฐ โดยเน้นให้มีการบูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแล คุ้มครอง พัฒนา และส่งเสริมประชาชนทุกช่วงวัย ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความมั่นคง มีคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สำหรับเด็กและเยาวชน ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย ดย. ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพให้มีความเป็นเลิศในทุกมิติ ภายใต้โครงการ “เพชรน้ำหนึ่ง”อาทิ ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

โดย ดย.และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ร่วมกับ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “สิงห์อาสา ร่วมพัฒนาสังคม” ภายใต้โครงการ ประชารัฐ ร่วมใจ พัฒนาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้ภาคประชาสังคม ได้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสและให้กำลังใจกับ   ผู้ประสบปัญหาทางสังคม อีกทั้งร่วมกันส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ผ่านช่องทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 โดยได้กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมสิงห์ออลสตาร์ (นำทีมโดย คุณปิติ ภิรมย์ภักดี และคุณสมชาย เข็มกลัด พร้อมด้วยศิลปินดารานักแสดงและนักกีฬา) กับ ทีม VIP พม. (นำทีมโดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และผู้บริหารหน่วยงานภาคีเครือข่าย) ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ และจะมีการจัดพิธีซ้อมใหญ่ ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 16.00น.ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมการแถลงข่าวในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีเปิดโครงการ “สิงห์อาสา ร่วมพัฒนาสังคม” โดยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พร้อมด้วยนักฟุตบอลทีมสิงห์ออลสตาร์ ร่วมเตะฟุตบอล (สัญลักษณ์ 1300) เปิดโครงการ การมอบเข็ม ที่ระลึกให้กับนักฟุตบอลทีมสิงห์ออลสตาร์ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และเป็นพรีเซ็นเตอร์  ในการประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 รวมทั้งมอบเข็มที่ระลึกให้กับ นายชุมพล แจ้งไพร  เชฟกระทะเหล็กอาหารไทย ผู้สนับสนุนการจัดงาน นอกจากนี้ พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูรนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ มอบบัตรตรวจสุขภาพให้กับคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง “ทีมสิงห์ออลสตาร์ กับ ทีม VIP พม.” กิจกรรมคลินิกฟุตบอล พาเหรดศิลปินดารานักแสดง ประมูลของรักของหวงศิลปินดารานักแสดง มินิคอนเสิร์ตศิลปินอาสาร่วมพัฒนาสังคมและศิลปิน S2S และการจัดบูธกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และบริษัทในเครือบุญรอดบริววารี่ จำกัด อาทิ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก ร้านธงฟ้า ร้านทอฝัน By พม. เป็นต้น อีกทั้งบริการอาหารฟรีจาก ครัว พม.

 “ทั้งนี้ ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ตนขอขอบคุณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยทีมสิงห์ออลสตาร์ ได้ดำเนินงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่าง       ทีมสิงห์ออลสตาร์กับทีม VIP พม. การเปิดการคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้มีความสามารถด้านกีฬา ควบคู่กับการมีจิตอาสาในการพัฒนาสังคม และการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ผ่านช่องทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอดจนทีมฟุตบอลสิงห์ออลสตาร์ ศิลปินดารานักแสดง โรงพยาบาลตำรวจ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมสิงห์ ออลสตาร์ กับทีม VIP พม. และร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ในกิจกรรม “สิงห์อาสา ร่วมพัฒนาสังคม” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All

‘เมกะโปรเจค’ดันขีดแข่งขันพุ่ง