10 ที่เที่ยวชัยปุระพลาดไม่ได้ (10 Places to Visit in Jaipur)

20 มีนาคม 2560
3299

ไทยสมายล์เปิดบินตรงจากสุวรรณภูมิสู่ชัยปุระเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สวยงามด้วยพระราชวังและป้อมปราการ สร้างโดยพระเจ้าใจซิงห์ที่ 2


สายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน WE337 สู่ไจปูร์ ประเทศอินเดีย หรือที่คนไทยเรียกว่าชัยปุระ ไปเที่ยวชัยปุระได้อย่างสะดวกมากเพราะไทยสมายล์เปิดบินตรงจากสุวรรณภูมิสู่ชัยปุระโดยไม่แวะพัก ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม.

ชัยปุระนับได้ว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สวยงามด้วยพระราชวังและป้อมปราการ เมืองที่สร้างโดยพระเจ้าใจซิงห์ที่ 2 ในศตวรรษที่ 18 หรือเรียกว่านครแห่งสีชมพู

Jaipur is the capital and largest city of the Indian state of Rajasthan in Northern India. It was founded on 18 November 1726 by Maharaja Jai Singh II, the ruler of Amer after whom the city is named. As of 2011, the city has a population of 3.1 million, making it the tenth most populous city in the country. Jaipur is also known as the Pink City of India

ชัยปุระแปลว่า “เมืองแห่งชัยชนะ” เป็นเมืองหลักของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย และยังเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศอินเดีย (3.1 ล้านคน) ก่อตั้งโดยมหาราชาสวาอี ชัยสิงห์ที่ 2 เจ้าครองนครอาเมร์ (Amer) ในปัจจุบันชัยปุระยังเป็นที่รู้จักกันดีในอินเดียว่า "นครสีชมพู"

เมืองแห่งนี้ในยุคก่อนเป็นเขตพระราชวังประกอบด้วย หมู่พระราชมณเทียรฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) สวนสาธารณะ และทะเลสาบขนาดเล็ก ยังมีป้อมนาฮาการ์ (Nahargarh Fort) ซึ่งเป็นที่พระราชวังที่ประทับของมหาราชาสวาอี (ชัยสิงห์ที่ 2) ตั้งอยู่บนเชิงเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่า และยังมีหอดูดาวจันตาร์ มันตาร์ (Jantar Mantar) ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

ชัยปุระตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมทองคำของการท่องเที่ยวของอินเดียร่วมกับ เดลี และอัครา ชัยปุระเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของรัฐราชสถานในปัจจุบัน

Jaipur is a major tourist destination in India forming a part of the Golden Triangle. In the 2008 Conde Nast Traveller Readers Choice Survey, Jaipur was ranked the 7th best place to visit in Asia. According to TripAdvisor's 2015 Traveller's Choice Awards for Destination, Jaipur ranked 1st among the Indian destination for the year. The Presidential Suite at the Raj Palace Hotel, billed at US$45,000 per night, was listed in second place on CNN's World's 15 most expensive hotel suites in 2012.

เรามาเริ่มท่องเที่ยวใน 10 แห่งที่ไม่ควรพลาดของชัยปุระกัน

1 พระราชวังแอมเบอร์พาเลซ (Amber Palace) สร้างขึ้นโดยมหาราคาแมนสิงห์ที่ 1 ในปี ค.ศ.1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของพระมหาราคาใจสิงห์สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบราชบุตรสร้างจากหินทรายแดง เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานของทั้งโมกุล (อิสลาม) และฮินดูที่เข้ากันอย่างสวยงามลงตัวมีป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber Fort) เด่นตระหง่านอยู่บนยอดเขาที่ห้อมล้อมด้วยทิวเขารอบด้าน มีกำแพงเหมือนกำแพงเมืองจีน ด้วยความยาวกว่า 13 ก.ม.ชมวิวทิวทัศน์ และนครสีชมพูเบื้องล่าง

Amber Fort and Palace, Amber Fort is set on a hill top overlooking Maota Lake. It was the original home of Rajput royalty until Jaipur city was constructed, and contains a number of breathtaking palaces, halls, gardens, and temples. Inside, the elaborate mirror work adds to the grandeur. The evening sound and light show, which brings alive the Fort's history, is impressive. If you're interested in the art of traditional block printing, also don't miss the Anokhi Museum near Amber Fort. Workshops are held there.

2 ฮาวามาฮาล หรือ พระราชวังแห่งสายลม มีความสูงถึง 5 ชั้น สร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพู ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ แห่งเมืองชัยปุระ จนได้ชื่อว่านครสีชมพู

"Hawa Mahal" Palace of the Winds.The intricate and fascinating facade of the Palace of the Winds is probably Jaipur's most recognized building. Constructed in 1799, it has five floors that contain rows of small windows and screens. Wind used to flow through the openings, giving the palace its name. However, the wind has now gone from the Wind Palace as most of the windows have been sealed shut. Legend has it that the palace, which overlooks the main street of Jaipur's lively Old City, was built so that the women of the royal household could watch the streets below without being observed. A panoramic view can be had from the top of the building.               

3 ซิติ้พาเลส City Palaceครอบคลุมพื้นที่1 ใน 7ของใจกลางเมืองชัยปุระ สร้างตั้งแต่สมัยมหาราชาใจสิงห์Jai Singhและต่อเติมกันเรื่อยมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบราชสถาน อดีตเป็นที่พำนักของเจ้าผู้ครองเมือง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์Sawai Man Singh Museumแสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาของเมืองชัยปุระ ปัจจุบันยังมีเชื่อพระวงศ์พักอาศัยอยู่

City Palace,Upon visiting the magnificant City Palace, it's easy to see that the royal family of Jaipur was one of the richest in India. The huge complex of courtyards, gardens, and buildings blend both Rajasthani and Mughal architecture. The Peacock Gate is exquisite, and contains an alluring display of detailed workmanship featuring bright peacocks. Today, the royal family lives in the graceful Chandra Mahal (Moon Palace) bordering the courtyard. Also inside the City Palace complex is a museum, art gallery, and interesting displays of royal costumes and old Indian weapons.              

4 จัลมาฮาล พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังกลางน้ำสำหรับบรรดาพระราชวงศ์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบ Man Sagarเพื่อช่วยระบายความร้อนในฤดูร้อน               

JALMAHAL,(6 kms) on the way to Amer, this small palace is set in the middle of Man Sagar Lake. A paved causeway leads upto the beautiful water palace.

5 จันทาร์ มานทาร์ สถานที่ท่องเที่ยวด้านดาราศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองชัยปุระ สร้างโดย มหาราชาไสวจัย ซิงห์ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1727 เนื่องจากทรงสนพระทัย และมีพระปรีชาในเรื่องดาราศาสตร์ จึงได้สร้างหอดูดาวแห่งนี้มาพร้อมๆ กับการสร้างพระราชวังซิตี้พาเลซ ภายในจันทาร์ มานทาร์ มีหอนาฬิกาแดดขนาดใหญ่ซึ่งวัดเวลาได้อย่างแม่นยำ ในสมัยโบราณใช้เป็นเครื่องมือสำคัญใช้คำนวณฤกษ์เวลาในการออกรบ ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 2010

Jantar Mantar Observatory, Jantar Mantar, built by King Jai Singh II between 1727 and 1734, literally means "calculation instrument". More than just a curious collection of sculptures, each structure at the intriguing Jantar Mantar observatory has a specialized astronomical function. There are 14 structures in total, which measure time, predict eclipses, and track stars. The most impressive one is the huge Samrat Yantra sundial. At a height of 90 feet (27 meters), it has a shadow that moves roughly the width of a person's hand every minute. It's a profound display of how quickly time does in fact go!

6 ป้อมนราห์การห์ (Naharagrh Fort) หรือรู้จักกันในชื่อป้อมไทเกอร์ (Tiger Fort) ห่างจากเมืองชัยปุระไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นป้อมที่มองเห็นได้จากใจกลางเมืองชัยปุระ สร้างในปี ค.ศ. 1734 สมัยมหาราชาไสวจัย ซิงห์ที่ 2 เพื่อช่วยปกป้องเมืองชัยปุระปัจจุบัน

Nahargarh Fort , also known as Tiger Fort, is perched high on the rugged Aravali Hills overlooking Jaipur city. The fort was built 1734 to help defend the city. It found fame in 2006, after many scenes from the movie Rang De Basanti were filmed there. Nahargarh Fort offers spectacular views, which are best seen at sunset. It also makes a great place for a picnic as there's a cafe on the premises, which serves beer and snacks until 10 p.m. The fort looks particularly attractive at night when it's lit up.

7 อนุสรณ์สถานมหาราชาแห่งชัยปุระ (Royal Gaiotor) ตั้งห่างจากเมืองชัยปุระไปทางทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร สร้างขึ้นในบริเวณที่ถวายเพลิงพระศพของมหาราชาแห่งชัยปุระ เพื่อรำลึกถึงอดีตมหาราชาที่เคยปกครองเมืองชัยปุระ อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนเป็นรูปโดมแบบฮินดู มีความละเอียดและงดงามเป็นอย่างมาก

Royal Gaitor,The royal cenotaphs, just outside the city walls, beneath Nahargarh, are an appropriately restful place to visit and feel remarkably undiscovered. The stone monuments are beautifully and intricately carved. Maharajas Pratap Singh, Madho Singh II and Jai Singh II, among others, are honoured here. Jai Singh II has the most impressive marble cenotaph, with a dome supported by 20 carved pillars.

8 อิซร์ลัต (Isar Lat) หรือเรียกว่า สวาร์กาสูลี (Swargasuli) เป็นหอคอยสูงสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นจุดชมวิวเมืองชัยปุระที่งดงาม นำท่านชม

Isar Lat or Swargasuli,Isar Lat or the heaven piercing monument was built by Sawai Ishwari Singh in the year 1749. Ishwari Singh achieved victory over the combined armies of Mewar and the Marathas. He was engaged in a war with them because they were supporting the claims of Madho Singh, his rival to the throne of Jaipur.

9 อัลเบิร์ตฮอลล์ (Albert Hall) หรือพิพิธภัณฑ์กลางของเมืองชัยปุระ สร้างตามสถาปัตยกรรมของอังกฤษ ดูแปลกแยกจากรูปแบบอาคารบ้านเรือนของเมืองชัยปุระ ด้านในจัดแสดงวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยในราชสถาน รวมถึงห้องสมุดและภาพวาดแบบย่อส่วน (Miniature Painting) ในสมัยของโมกุลให้ชมด้วย

Government Central (Albert Hall) Museum, This old and famous museum was modeled on the Victoria and Albert Museum in London. Its collection includes portraits of local kings, costumes, woodcarvings, paintings, and arts and crafts. Unfortunately photography isn't allowed.

10 เบียร์ล่ามันเดียร์ (Birla Mandir) หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดลักษมีนารายัน (Laxmi Narayan) เป็นวัดฮินดูสีขาวโดดเด่น สร้างโดยมหาเศรษฐีชาวอินเดีย งดงามเป็นอย่างมาก

LAXMI NARAYAN TEMPLE, is situated just below the Moti doongri, known for the intricate marble carvings in white marble, popularly known as Birla Temple.

สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินรูปีกับเงินบาท อยู่ที่ราว 1 รูปีเท่ากับ 0.5 บาท

อากาศที่ชัยปุระ กลางวันเฉลี่ยที่ 25-35 องศา แต่กลางคืนอุณหภูมิลดต่ำมาก อยู่ที่ 10-25 องศา    

ขอขอบคุณสายการบินไทยสมายล์ นำสู่การเดินทางของ Travelista นักเดินทาง สู่ชัยปุระ https://www.thaismileair.com/ จากสุวรรณภูมิไปชัยปุระ เริ่มต้นที่ 4,510 บาท

 #ไทยสมายล์ #Thaismile #ไจปูร์ #ชัยปุระ #TravelIndia #TourIndia #jaipur #Tourjaipur#Traveljaipur #เที่ยวไจปูร์ #เที่ยวชัยปุระ #เที่ยวอินเดีย #GlobalWIFI #IncredibleIndia

 

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All

อุ้มแอลพีจีตรึงราคาสินค้า