บสย.-การรถไฟฯ จัดกิจกรรมค้ำประกันสินเชื่อ ช่วย SMEs รายย่อย

20 มีนาคม 2560
323

บสย.-การรถไฟฯ ผนึกแนวคิดบูรณาการความร่วมมือ จัดกิจกรรมค้ำประกันสินเชื่อ ช่วย SMEs รายย่อย หนุนพ่อค้า-แม่ขาย ตลาดนัดจตุจักร 10,000 ร้านค้า


 

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า การดำเนินนโยบายด้านการค้ำประกันสินเชื่อของบสย.ในปี 2560 บสย.ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการ 3 กลุ่มหลัก คือ 1.ผู้ประกอบการกลุ่ม Start up 2.ผู้ประกอบการ กลุ่มนวัตกรรม (Innovation) และ 3.ผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มคือฐานรากของการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เจาะกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ค้าขายในตลาดนัดจตุจักร ที่ต้องการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องเป็นทุนหมุนเวียน รายละไม่เกิน 200,000 บาท มีบสย.ค้ำประกัน และรัฐบาลให้การสนับสนุนชดเชยค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ฟรีปีแรก โดยใช้พอร์ตค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2) ของ บสย. ซึ่งมีวงเงินรองรับ 13,500 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่การจัดกิจกรรมจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ตลาดนัดจตุจักร

นอกจากนี้ยังมี 5 ธนาคารพันธมิตร ระดมแพคเกจปล่อยสินเชื่อรายย่อย ได้แก่ 1.สินเชื่อ “SMEs โตไว” ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี โครงการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 2.“สินเชื่อบัวหลวงรายย่อย” ธนาคารกรุงเทพ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 3.“สินเชื่อประชาชนสุขใจ” ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน 4.“สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย” ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ดอกเบี้ยร้อยละ 36 ต่อปีแบบลดต้นลดดอก ผ่อนนาน 5 ปี และ 5. “สินเชื่อทะเบียนรถ ทิสโก้ ออโต้แคช” ธนาคารทิสโก้ ซึ่งบสย.มั่นใจว่า กิจกรรมนี้จะช่วยผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อจาก 5 ธนาคารพันธมิตร โดยมีบสย.ค้ำประกันสินเชื่อ

 

    

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม                        ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2890-9999

ชนิญญา สันสมภาค 081-860-7477         chaninya@tcg.or.thwww.tcg.or.th

ศรัญยู ตันติเสรี          091-771-2885         saranyu@tcg.or.th   www.facebook.com/tcg.or.th

วิขุดา ก้องกีรติ           089-605-9870         wichuda@tcg.or.th                                 

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All

3ทุนใหญ่จับมือชิง‘ไฮสปีด’