หลักสูตร Effective Business English Presentation Skills

21 มีนาคม 2560
398

เรียนรู้การวางโครงร่างในการนำเสนอ เลือกคำพูดให้เหมาะสมกับผู้ฟัง สรุปได้ใจความสำคัญ

26 เมษายน 2560 เวลา 09:00-16:30 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
อัตราท่านละ 7,000 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/04.26-EnglishPresentation/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :
Tags: