หลักสูตร การกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร

19 มีนาคม 2560
578

การกำหนดเป้าหมายให้ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงขององค์กร

หลักสูตร การกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร (Smart Goal/KPI Setting and Alignment)

24 เมษายน 2560 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
อัตราท่านละ 6,000 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/04.24-SettingGoal/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All

อุ้มแอลพีจีตรึงราคาสินค้า