นายกฯ เปิดสะพานข้ามแม่น้ำกกเชื่อมเพื่อนบ้าน

16 มีนาคม 2562
1,931

นายกฯ เปิดสะพานข้ามแม่น้ำกกเชื่อมเพื่อนบ้าน รองรับการค้า การลงทุน สนับสนุนการท่องเที่ยวหนุนเศรฐกิจโต

เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 16 มี.ค.62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานข้ามแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิรืยะวศิน รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงคมนาคม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารของหน่วยงานในพื้นที่ และประชาชชน เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ากก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองที่มีความสำคัญในการขนส่งสินค้าของประเทศ มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ ประเทศสหภาพเมียนมา และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมกับจีนตอนใต้ มีการการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ปัจจุบันปริมาณการจราจรในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายมีความหนาแน่นมากขึ้น เพื่อเป็นรองรับการเติบโตทางเศษฐกิจ การค้า การลงทุน สนับสนุนการท่องเที่ยว และรองรับปัญหาจราจร กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเชียงราย เพื่อพัฒนาระบบทางหลวง รองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน และสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่องไปสู่เส้นทาง R3 ที่เชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โครงการก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองเชียงราย มีระยะทาง 21 กิโลเมตร โดยเป็นการก่อสร้างเส้นทางแนวใหม่ มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) และเพื่อช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง ประชาชนจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างน้อยลงและถนนสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

โดยแบ่งโครงการก่อสร้างออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เริ่มต้นที่ กม.0 - กม.9+025 ระยะทาง 9.025 กิโลเมตร ส่วนที่ 2 กม.9+025 กม.18+411 และบนทล.1418 กม.0+000 กม.2+628. รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร ใช้เงินงบประมาณก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างในส่วนที่ 1 แล้วเสร็จส่วนที่ 2 มีความคืบหน้า 82%

ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนตัวของการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลัก ตามพันธกิจด้านการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (เส้นทางไทย จีนตอนใต้: R3) รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านต่างๆของประเทศ ตลอดจนทำให้เกิดการกระจายตัวของการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงสายหลักที่ต้องผ่านตัวเมืองเชียงรายเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตตัวเมืองเชียงราย ทำให้ผู้ใช้ทางหลวง มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5
แชร์ข่าว :
Tags: