ทำดีคือความสุขวันหนึ่งจะได้รับผลจิตอาสา 'ธัญบุรี'

15 มีนาคม 2562
1,455

ทำดีคือความสุขวันหนึ่งจะได้รับผล จิตอาสา "ธัญบุรี"

“เงินรางวัล 10,000 บาท ที่ได้จากการชนะเลิศโครงการคัดเลือกและยกย่องคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ มทร. ธัญบุรี ผมขอคืนให้กับทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ผมเชื่อเสมอว่า การที่ทำเพื่อคนอื่น แล้วสิ่งที่เราทำนั่นจะส่งผลกลับมายังตัวเรา หรือถ้าสิ่งที่ทำนั่นจะไม่กลับมา แต่เมื่อทำให้คนอื่นมีความสุข นั่นคือความสุขสำหรับตัวเราแล้วครับ” เจ-ศุภรัตน์ รัตนพันธ์ นักศึกษาปี 3 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เด็กหนุ่ม หัวใจจิตอาสา เจ้าของรางวัลชนะเลิศ โครงการคัดเลือกและยกย่องคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าว

9513379592847

เจ บอกว่า เขาภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาต้นแบบรางวัลคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ มทร.ธัญบุรี ทุกอย่างที่เขาทำ ไม่ได้หวังผลของรางวัล แต่เป็นสิ่งที่ตั้งใจและเต็มใจที่จะทำเพื่อสังคม เพราะคนเราที่เกิดมาจะเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเป็นคนดี และมีจิตที่จะทำเพื่อส่วนร่วมด้วยถึงจะเรียกว่า “มีคุณค่า” สมกับที่ได้เกิดมาเป็นคน

ระหว่างที่ “เจ” เรียน สาขาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เขาเป็นวิทยากร สอนในเรื่องเชื่อม ตามสถานศึกษาต่างๆ เช่น วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช นำความรู้ไปใช้เพื่อสังคม ออกค่ายราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ การดูแลในส่วนของโครงสร้างอาคารเรียนหลังที่ 46 โรงเรียนบ้านห้วยตาด ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จ.เลย

9513379614365

เป็นประธานค่าย อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติหลังที่ 47,48 และ49 ให้กับศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) บ้านห้วยสลุง อ.แม่ระมาด จ.ตาก และอาคารเรียนหลังที่ 50,51 ณ สถาบันเทคโนโลยี กำปงสปือ อ.ทะปง จังหวัดกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา นำความรู้ที่ถนัดของตนเองไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำเพื่อส่วนรวม “ในการออกค่ายอาสา ได้สร้างโรงเรียนให้กับน้องๆ ตามถิ่นทุรกันดารตลอดมา

ที่เป็นคนที่มีจิตอาสา แบบนี้เพราะมีต้นแบบที่ดี “เจ” เล่าว่า หลังจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 อยากจะทำงานเพื่อหารายได้มาช่วยเหลือพ่อแม่“ อยากเปิดอู่ ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์” จึงศึกษาหาข้อมูลแหล่งให้ความรู้ทางด้านนี้ ไม่ได้เรียนต่อในระบบ แต่ไปเข้าอบรมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสระแก้ว แต่ศูนย์ไม่ได้เปิดสอนทางด้านนี้ จึงเปลี่ยนไปศึกษาด้านงานเชื่อมแทน 2 ปี จึงสำเร็จหลักสูตรวิชาชีพทางด้านงานเชื่อมและได้พบกับ อาจารย์ไพฑูรย์ จันบวร อาจารย์ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สระแก้ว ที่ต่อมาย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือนครนายก

9513379669895

แนะนำให้เรียนต่อจะได้เงินเดือนที่สูงกว่า “เจ” จึงตัดสินใจเรียนต่อในสาขาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยพักอยู่กับอาจารย์ ที่รับส่งให้เรียนด้วย และให้เขาไปเป็นวิทยากรตามสถานที่ต่างๆ โดยให้ “เจ” สอนปฏิบัติ”อาจารย์สอนทฤษฎี แบ่งค่าสอนให้ครั้งละ 3,000 บาท เป็นรายได้ระหว่างเรียน กระทั่งได้รับ“รางวัลเพชรเมืองขุนด่าน จังหวัดนครนายก”นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี พฤติกรรมเรียบร้อยเมื่อ ปี 2549

ระหว่างที่เรียน “เจ” เข้าร่วมการแข่งขันตามเวทีต่างๆ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อม จ.ระยอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อม ระดับภาคกลาง เหรียญทอง การแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับภาค เหรียญเงิน การแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับประเทศ ปี 2557 ชนะเลิศการแข่งขันทักษะ สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม World Skill ASEAN “Hanoi 2014” ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเหรียญทองแดงการแข่งขันฝีมือแรงงานโลก ครั้งที่ 43 สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม (Welding) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 45 ประเทศทั่วโลก

9513379730575

ด้วยความที่เห็นอาจารย์เป็นต้นแบบ ทำให้เขาอยากนำความรู้ที่มีไปถ่ายทอดให้กับบุคคลต่างๆ อยากทำงานในสายวิชาชีพครู (ครูช่าง) หลังเรียนจบในระดับ ปวช.จึงสอบเข้าเรียนต่อที่ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เอกเชื่อมประกอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี และกู้

กยศ.เรียน เพื่อแบ่งเบาภาระทางบ้านโดยอาศัยอยู่ที่วัดหว่านบุญที่อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย ทุกเช้า 05.00 น.จะต้องตื่นมาทำความสะอาดวัดและบิณฑบาตรกับหลวงพ่อ

9513379757332

เจ เป็นลูกชายคนโตมีน้องชาย 1 คน เรียนอยู่ชั้นป. 5 อาศัยอยู่กับย่าที่จังหวัดสกลนครจนถึง ป.2 ย้ายมาอยู่กับพ่อแม่ที่ ทำไร่มันสำปะหลังและข้าวโพด ที่จังหวัดสระแก้วหลังย่าเสียชีวิต เข้าเรียนต่อที่ รร.บ้านซับเกษม ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ทางโรงเรียน หลังจากจบ ป.6 เข้าเรียนที่ รร.วังไพรวิทยาคม ทำกิจกรรมทุกอย่างไม่ว่าในด้านวิชาการและกิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการรณรงค์และออกบูท โครงการต่อต้านยาเสพติด จังหวัดสระแก้ว

9513379846600

ซึ่ง อีก 2 ปี เขาก็จะสำเร็จการศึกษา เดินทางฝันทำงานที่รัก ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ที่สะสมมา ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด

"เจ บอกว่า ดีชั่วอยู่ที่ตัวเรา เมื่อเราเพื่อคนอื่น สิ่งที่ทำจะส่งผลกลับมายังตัวเราเอง ไม่วันใดก็วันหนึ่งถ้ายังไม่เห็นผลก็ไม่เป็นไร แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำความดีแล้ว

9513379906545

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง