โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 145 นาย

19 กุมภาพันธ์ 2562
8,374

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 145 นาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 62 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและ การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จ่านวน 145 นาย ดังนี้

99202089A239443A9EF98EAEA77BBA15

2DE17164DD6146049F2D3F009A3B11D6

03E3E64380EE4C72906DCC46DEFDA374

2246B3A7201A4F3FA7FCE04ED32C6524

9FDE11878A304720ADDEA1690164B6A1

932C9AE5B2014CE5800B946DF59BC9EF

อ่านเพิ่มเติมคลิก

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง