'พาณิชย์' ย้ำความมั่นใจคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยไม่มีปลอมปน

15 กุมภาพันธ์ 2562
2,115

"พาณิชย์" ย้ำความมั่นใจคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยไม่มีปลอมปน

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้แจงถึงกรณีกระแสข่าวมีการเพาะปลูกข้าวหอมพวง หรือข้าวหอมเวียดนาม ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และได้รับความนิยมจากโรงสีเนื่องจากมีความนุ่มและรับซื้อในราคาสูงกว่าข้าวเปลือกเจ้าของไทย

และอาจมีการนำมาปลอมปนกับข้าวหอมมะลิไทย ว่าสามารถนำมาปลอมปนกับข้าวหอมมะลิได้ยาก เนื่องจากลักษณะทางกายภาพข้าวหอมมะลิมีขนาดเมล็ดยาวกว่าข้าวหอมพวงอย่างชัดเจน ประกอบกับเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านเคมีด้วยวิธีการย้อมสารไอโอดีน การสลายเมล็ดในด่าง ตลอดจนการหุงต้ม เพื่อทดสอบความนุ่ม ปรากฏว่าข้าวหอมมะลิมีความนุ่มมากกว่า

โดยข้าวหอมมะลิไทยถือว่าเป็นข้าวคุณภาพดี มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมจากทั้งตลาดต่างประเทศและภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์จึงได้มีการกำกับดูแลคุณภาพการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ โดยในการส่งออกได้กำหนดให้ข้าวหอมมะลิเป็นสินค้ามาตรฐานและต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศต้องตรวจสอบคุณภาพความบริสุทธิ์ ความยาวเมล็ดข้าว สิ่งเจือปน รวมถึงแมลงมีชีวิต หากเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดจึงจะดำเนินการส่งออกได้ สำหรับการจำหน่ายเพื่อบริโภคภายในประเทศ กรมการค้าภายในได้มีการรับรองคุณภาพข้าวหอมมะลิโดยใช้เครื่องหมายรูปพนมมือแสดงบนบรรจุภัณฑ์ และมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างข้าวหอมมะลิที่วางจำหน่ายในท้องตลาดเป็นประจำทุกเดือน หากตรวจพบคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน จะมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องการแสดงฉลาก โดยผู้ขายต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าผลิตเพื่อขาย หรือสั่งหรือนําเข้ามาเพื่อขาย ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับจึงมั่นใจได้ว่าข้าวหอมพวงไม่สามารถนำมาปลอมปนกับข้าวหอมมะลิไทยได้อย่างแน่นอน หากพบหรือสงสัยว่าข้าวหอมมะลิมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานหรือมีการปลอมปน แจ้งได้ที่ “สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569”

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าข้าว เพื่อส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกพันธุ์ข้าวของไทยซึ่งได้รับการรับรอง มีคุณภาพดี และเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงคุณภาพข้าวของไทย และพัฒนาวงการค้าข้าวของไทยต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง