ดีอี ผนึก4พันธมิตร ปั้นสุดยอดสินค้าชุมชนออนไลน์ระดับประเทศ

22 ธันวาคม 2561
4,031

ดีอี ผนึก 4 พันธมิตรทั้งรัฐ-เอกชน ปั้นสุดยอดสินค้าชุมชนออนไลน์ระดับประเทศ ต่อยอดการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในโครงการเน็ตประชารัฐ ประกาศปี 62 ทั้ง 75,000 หมู่บ้านทั่วไทยเข้าถึงบรอดแบนด์ทั้ง 100%

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 61 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวในโอกาสเปิดงาน "ดีมา GET ดี MARKET" ว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่มุ่งลดช่องว่างในการเรียนรู้และใช้งานดิจิทัล (digital literacy gap) ช่วยให้คนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล "เน็ตประชารัฐ" ที่รัฐได้ลงทุนไว้ เพื่อให้ประชาชนได้รับองค์ความรู้ บริการสาธารณะ สร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึง บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกระทรวงฯ รับหน้าที่สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสู่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย ผ่านโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งในปี 2562 จะมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทุกหมู่บ้านทั่วไทย 75,000 แห่ง เข้าถึงบรอดแบนด์ได้

ทั้งนี้ จากนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปัจจุบันได้เข้าสู่ระยะที่ 2 หรือ Digital Thailand Inclusion ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของประเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ร่วมมือกับดีแทคในการส่งเสริมให้เกิด “ชุมชนต้นแบบเน็ตอาสาประชารัฐ” ซึ่งเป็นโมเดลสังคมดิจิทัลในระดับชุมชน ที่กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มของชาวบ้านเป็นวิสาหกิจชุมชน และใช้ช่องทางออนไลน์ในการเพิ่มรายได้ ใช้หลักการตลาดนำการผลิต ได้ผลิตครูดิจิทัลแล้วจำนวนกว่า 1 ล้านราย และผลักดันร้านค้าชุมชนสู่ออนไลน์แล้วกว่า 340,000 ราย

ความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระยะเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับชุมชน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขยายตลาดชุมชนสู่ตลาดเมือง สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็นสัดส่วน 2.7% ของจีดีพี

ทั้ง 4 กระทรวงฯ ภายใต้ความร่วมมือโครงการนี้ ยังได้คัดเลือกสินค้าชุมชนออนไลน์เพื่อรับรางวัลสุดยอดสินค้าชุมชนออนไลน์ มีผู้ได้รับโล่รางวัลทั้งระดับต้นแบบ สุดยอดระดับภาค และสุดยอดระดับประเทศ ทั้งหมด 12 รางวัล สะท้อนถึงความสำเร็จของการให้เครื่องมือทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการจัดอบรมให้ความรู้ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ, เอกชนคือ ดีแทค และภาคการศึกษา คือ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ทั่วประเทศ ที่สนับสนุนผู้ประกอบการระดับชุมชน สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และยกระดับนวัตกรรมของชุมชน

“ขณะนี้ ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ถึงเวลาแล้วที่รัฐและเอกชนจะช่วยกันให้คนไทยได้รับประโยชน์จากดิจิทัลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม” ดร.พิเชฐกล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง