สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561

9 พฤศจิกายน 2561 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
2,815

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่ราคาทรงตัว ยกเว้นข้าวมีราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

          ในสัปดาห์นี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวอยู่ที่ราคาหาบละ 612 บาท

           ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโกประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาค่อนข้างแข็งตัว อยู่ที่ 373.50 เซนต์/บุชเชล เป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐฯ ปี 2018/19 ลดลงจากที่คาดการณ์เดิมที่ 375.37 ล้านตัน เป็น 371.50 ล้านตัน ทำให้คาดการณ์ปริมาณสต็อกคงเหลือสิ้นปี 2018/19 อยู่ที่ 44.10 ล้านตันน้อยกว่าสต็อกสิ้นปี 2017/18 คงเหลือ 54.37 ล้านตัน โดยทิศทางตลาดยืนแข็ง

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

           ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยังคงทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 16.00 บาท

           ส่วนราคากากถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลือง ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 867.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่แข็งตัวขึ้นเนื่องจากมีความหวังว่าการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ จะฟื้นขึ้นมาใหม่ เพราะผู้นำทั้ง 2 ประเทศ จะพบกันในการประชุมกลุ่มจี 20 อีกทั้งกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ปรับตัวเลขผลผลิตต่ำกว่าครั้งก่อนแต่ตัวเลขส่งออกกลับลดลง ทำให้สต็อกสิ้นปี 2018/19 ปรับสูงขึ้นจากเดิม จึงต้องรอดูภาวะอุปสงค์ต่อไปว่าจะดีขึ้นหรือไม่ ระหว่างนี้คาดว่าราคาจะยืนแข็ง โดยผลผลิตถั่วเหลืองอาร์เจนตินาปรับลดลงเป็น 55.5 ล้านตัน ซึ่งจากเดิมคาด 57.00 ล้านตัน ด้านกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 306.10 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน แนวโน้มราคากากถัวเหลืองมีทิศทางเดียวกันกับราคาเมล็ดถั่วเหลือง

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

           การเลี้ยงกุ้งอยู่ในช่วง Low Season ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นจึงคงชะลอตัว ประกอบกับตลาดส่งออกต่างประเทศ รอโควต้าจากประเทศเปรู ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมในสัปดาห์นี้ทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 48.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 42.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 38.70 บาท

           ส่วนปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 36.70 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาลดลง

           ตลาดส่งออกต่างประเทศชะลอการซื้อ ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกในสัปดาห์นี้อ่อนตัวลง โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 425 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 423 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากราคาตันละ 351 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 356 ดอลลาร์สหรัฐฯ

           ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ราคาลดลง โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 จากเดิมราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,280 บาท เป็นกระสอบละ 1,250 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ราคาทรงตัวกระสอบละ 1,020 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว


สุกร : ราคาทรงตัว

           เทศกาลแห่งการท่องเที่ยวในฤดูหนาว เป็นปัจจัยบวกต่อเนื่องที่สนับสนุนให้ปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อสุกรอยู่ในระดับสูง โดยสุกรที่เข้าสู่ตลาดขณะนี้มีเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทรงตัวที่ 65-69 บาทต่อกิโลกรัม

           ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาตัวละ 1,800 บาท (บวก/ลบ 64)

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

           การบริโภคเนื้อไก่ดีขึ้นต่อเนื่อง เป็นผลมาจากเทศกาลงานบุญกฐิน ทอดผ้าป่า รวมไปถึงการเปิดภาคเรียน อีกทั้งในสัปดาห์นี้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวแล้ว ส่งผลให้ไก่ใหญ่ที่คงค้างในฟาร์มลดลงสู่ภาวะสมดุลกับการบริโภค ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อจึงทรงตัว ที่กิโลกรัมละ 33 บาท

           ส่วนลูกไก่เนื้อและลูกไก่ไข่ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยลูกไก่เนื้อยืนราคาที่ตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ยืนราคาที่ตัวละ 11 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคายืนแข็ง

           ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในสัปดาห์นี้ ยืนแข็งที่ฟองละ 2.50 บาท จากการขอความร่วมมือ

ผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้ปลดแม่ไก่ยืนกรงออกจากระบบเร็วขึ้นและลดจำนวนการนำเข้าแม่พันธ์ไก่ไข่ เพื่อลดปริมาณไข่ไก่สะสมจากช่วงเทศกาลกินเจและช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา           

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

 

--------------------------------------------------

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: