คลอดปฏิทินรับนร.62 อนุบาลห้ามสอบ-ร.ร.เตรียมอุดม สอบ10มี.ค.

9 พฤศจิกายน 2561
4,204

สพฐ.ประกาศแนวปฏิบัติ-ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 กำหนดชัดอนุบาล 3-5 ปีในเขตพื้นที่ห้ามสอบคัดเลือก ขณะที่ม.1-ม.4 รับสมัครพร้อมกัน 23-27 ก.พ. ให้ ร.ร.เตรียมอุดมฯในกทม.-ภูมิภาค สอบวันที่ 10 มี.ค.ก่อนร.ร.ดัง 2 สัปดาห์

วันนี้ (9 พ.ย.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. และปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) รับสมัคร วันที่ 28 ก.พ. -4 มี.ค. จับฉลาก ประกาศ และรายงานตัววันที่ 9 มี.ค. มอบตัววันที่ 16 มี.ค. ทั้งนี้ การรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา อายุ 3-5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการให้รับเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินที่รับได้ให้ใช้วิธีจับฉลาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร วันที่ 6-10 มี.ค. จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 17 มี.ค. มอบตัว วันที่ 26 มี.ค.

ส่วนโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษระดับอนุบาลและประถม รับสมัคร วันที่ 13-17 ก.พ. คัดเลือก วันที่ 23 ก.พ. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 มี.ค. มอบตัว วันที่ 3 มี.ค.ดร.บุญรักษ์ กล่าวต่อว่า มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับสมัครวันที่ 23-27 มี.ค. สอบวันที่ 30 มี.ค. จับฉลากในเขตพื้นที่บริการ (ถ้ามี) ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 4 เม.ย. มอบตัว วันที่ 8 เม.ย. ,โรงเรียนทั่วไป สอบคัดเลือกและใช้คะแนน สอบคัดเลือกและใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) รับสมัคร วันที่ 23-27 มี.ค. สอบคัดเลือก วันที่ 5 เม.ย. จับฉลากเขตพื้นที่บริการ (ถ้ามี ) วันที่ 6 เม.ย. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 7 เม.ย. มอบตัว วันที่ 8 เม.ย. ผู้ที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนงขอจัดที่เรียนวันที่ 7-9 เม.ย. ประกาศผลวันที่ 11 เม.ย. มอบตัววันที่ 18 เม.ย.

สำหรับ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ สมัคร วันที่ 23-27 ก.พ. สอบคัดเลือก 9 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 13 มี.ค. มอบตัววันที่ 16 มี.ค. โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รับสมัครวันที่ 23-27 ก.พ. สอบคัดเลือก 9 มี.ค. ประกาศผลวันที่ 14 มี.ค. และรายงานตัวภายใน วันที่ 17 มี.ค. มอบตัววันที่ 5 เม.ย.

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ในระดับชั้นม.ปลาย (ม.4) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพฯ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค และโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ รับสมัคร วันที่ 23-27 ก.พ. สอบคัดเลือกวันที่ 10 มี.ค. ประกาศผล วันที่ 14 มี.ค. รายงานตัว วันที่ 16 มี.ค. มอบตัว วันที่ 17 มี.ค.โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รับสมัครวันที่ 23-27 ก.พ. สอบวันที่ 10 มี.ค. ประกาศผลวันที่ 14 มี.ค. รายงานตัว วันที่ 17 มี.ค. มอบตัวภายในวันที่ 5 เม.ย.

โรงเรียนเฉพาะม.ปลาย รับสมัคร 23-27 มี.ค. สอบคัดเลือกวันที่ 31 มี.ค. ประกาศผลและรายตัววันที่ 6 เม.ย. มอบตัววันที่ 9 เม.ย. โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งม.ต้นและม.ปลาย รับสมัคร 23-27 มี.ค. สอบคัดเลือก 31 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 9 เม.ย.

การรับนักเรียนที่จบม.3 ของโรงเรียนเดิม รับสมัคร ประกาศผล และรายงานตัวให้เป็นไปตามที่โรงเรียนเดิมกำหนด มอบตัว วันที่ 9 เม.ย. นักเรียนความสามารถพิเศษ รับสมัคร วันที่ 23 -24 มี.ค. คัดเลือก 25 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 27 มี.ค. มอบตัว วันที่ 9 เม.ย.

โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ให้รับนักเรียนพิการห้องละ 10 คน รับสมัครวันที่ 20 มี.ค. - 30 เม.ย. ประกาศผลวันที่ 1 พ.ค. รายงานตัวภายในวันที่ 5 พ.ค. มอบตัวภายในวันที่ 12 พ.ค. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส สมัคร 21-25 ก.พ. คัดเลือกวันที่ 2-6 มี.ค. ประกาศผลวันที่ 10 มี.ค. รายงานตัวภายในวันที่ 17 มี.ค. มอบตัวภายในวันที่ 24 มี.ค.

อย่างไรก็ตาม จำนวนรับนักเรียนต่อห้องระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละ 30 คน ป.1 ห้องละ 40 คน สำหรับชั้น ม.1 และม.4 รับห้องละ 40 คน หากจำเป็น ต้องรับเกินให้รับได้ไม่เกินห้องละ 5 คนโดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้คำนึงถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม ส่วนโรงเรียนที่มีจัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ห้องละ 36 คน

S__10043774

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: