แล็บ 'ไทยแอลกอฮอล์' รุกธุรกิจชีวภาพ

9 พฤศจิกายน 2561 | โดย สาลินีย์ ทับพิลา
2,058

บริษัทในเครือไทยเบฟร่วมขับเคลื่อนโครงการอีอีซีไอและเศรษฐกิจชีวภาพ ลงทุนโรงงานต้นแบบ 10 ล้านบาทขยายผลวิจัยจากแล็บสู่ระดับอุตสาหกรรมทั้งเทคโนโลยีย่อยแป้งเป็นน้ำตาลและการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเอทานอล

แชร์ข่าว :
Tags: